ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Bývanie EU

Bývanie EU

Bývanie EU

Z najnovšej správy Európskej komisie o sociálnej situácii vyplýva, že Európania dnes minú viac zo svojho príjmu na bývanie, než tomu bolo pred desiatimi rokmi (takmer o 4 percentuálne body viac), pričom v celej EÚ prudko vzrástla hypotekárna zadlženosť.


Nájmy a splátky úverov sa na celkových nákladoch na bývanie podieľajú v EÚ len 30 %, zatiaľ čo zvyšných 70 % sa vynakladá na opravy, údržbu a vykurovanie. V dôsledku odkúpenia nehnuteľností do osobného vlastníctva je väčšina obyvateľov zo stredo a východoeurópskych členských štátov EÚ vlastníkom svojho obydlia a ich náklady na opravy, údržbu a vykurovanie predstavujú na celkových nákladoch na bývanie približne 90 %.

Správa sa sústreďuje aj na kvalitu bývania a vyplýva z nej, že veľa Európanov pokladá svoje bývanie za subštandardné a čoraz viac ľudí s nízkymi príjmami čelí problémom spojeným s bývaním.

- Katarína Touquet Jaremová - Representation of the European Commission in Slovakia -
03.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet