ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Kto seje vietor - Pokuty nemôže dostať Jano, Mara, Lajoš...

Kto seje vietor - Pokuty nemôže dostať Jano, Mara, Lajoš...

Kto seje vietor - Pokuty nemôže dostať Jano, Mara, Lajoš...

Na portáli Slovákov v Maďarsku luno.hu som si 2. februára prečítal správy „Fond a kampaň - Rokovania o jazykovom zákone budú pokračovať“ a „R. Fico: Jazykový fond je predvolebnou kampaňou“, v ktorých sa okrem iného píše, že...


...„Predseda maďarskej vlády Gordon Bajnai 28. januára informoval, že jeho vláda založí jazykový fond vo výške 50 miliónov forintov (vyše 184 000 eur), z ktorého poskytne finančnú pomoc maďarským organizáciám na Slovensku a osobám, ktoré by boli pokutované za používanie svojho materinského jazyka. Zároveň môžu dostať právnu aj inú pomoc.“ Zo správ tlačových agentúr MTI, TASR a SITA, bohužiaľ, sa čitateľ nedozvie to najpodstatnejšie, to, že spomínaný jazykový zákon sa týka jazyka slovenského a nie používania maďarského jazyka. Čiže dostať pokutu za používanie maďarského jazyka nie je možné! Opakujem, za používanie maďarčiny nie je možné pokutovať!!! Tak načo fond na pokuty, ktoré nemôžu byť?! Prepáčte, to už zaváňa nie neznalosťou veci, ale schválnosťou. Kto chce otravovať slovensko-maďarské ovzdušie?

Po druhé: pokuty za porušenie jazykového zákona existujú - ale za nepoužitie slovenského jazyka, a to v pevne a jasne stanovených prípadoch. Pokuty nemôže dostať Jano, Mara, Lajoš, Ildikó za to, že „mondokujú“ alebo rečnia po svojom. Pokuty môžu dostať orgány, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby len po predchádzajúcom upozornení a majú čas nedostatok odstrániť. Viete, za čo sa môžu dať pokuty? Nuž napríklad za to, že obecný rozhlas v dedine na Žitnom ostrove oznamy vyhlasuje len po maďarsky. Ak to starosta nenapraví a oznamy v rozhlase nebudú aj - zdôrazňujem aj po slovensky - až vtedy dostane pokutu. Ako predstaviteľ obce. Viete si predstaviť, že v Mlynkoch či Békešskej Čabe obecný či mestský rozhlas by vysielal len po slovensky? A tento príklad nie je vymyslený. Dokonca v jednej obci (na Slovensku!) po sťažnostiach občanov, že oznamy vyhlasujú len po maďarsky, starosta vysielanie zrušil - len aby nemusel oznamovať aj po slovensky.

Viete mi povedať jeden skutočný dôvod na zriadenie jazykového fondu v Maďarsku? Nebolo by vhodnejšie, aby tieto peniaze poskytli slovenským menšinovým samosprávam či organizáciám ako dôkaz skvalitňovania menšinovej politiky v Maďarsku?
- Jozef Schwarz, Pilíšan voľbou -
07.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet