ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Kasárne už patria mestu

Kasárne už patria mestu

Kasárne už patria mestu

Koncom januára schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu MO SR – objekt Kasárne spojovacieho vojska (viď. foto k článku). Podľa znaleckého posudku má tento majetok hodnotu 10.170.000,- €.


Technický stav jednotlivých budov je relatívne dobrý. Tento komplex mal mnoho možností využitia. Jednotlivé časti slúžili ako učebné priestory, ubytovacie priestory, kino, telocvičňa, stravovacie priestory (kuchyňa a jedáleň pre 1500 ľudí), skladovacie priestory. Veľmi veľké plochy areálu sú voľné a dá sa na nich realizovať nová výstavba.
Primátor poslancom pripomenul zodpovednosť mesta voči tomuto majetku. Predbežné náklady na spravovanie sa odhadujú na 250.000,- až 400.000,- € ročne. Objekt bude musieť mesto strážiť, zabezpečiť kúrenie, riešiť havarijné stavy a pod. Následné rekonštrukcie uvažujú so znižovaním stropov (zvýšenie efektivity vykurovania), výmenou elektrorozvodov, budovanie vodovodných a kanalizačných rozvodov.
Keďže išlo o priestory, kde prebiehala výučba, boli by vhodnou alternatívou pre umiestnenie niektorej fakulty Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Tento zámer prezentoval primátor ako prioritný. Ak by nevyšiel prídu na rad napr. nájomné byty, dom sociálnych služieb, presťahovanie TSM. Poslanec Ivan Križan navrhol, dať priestor občanom na webovej stránke NMnV.  Poslanec Noman Ehsan podporil tento návrh s tým, že by občania mali vyjadriť svoj názor na takýto rozsiahly zámer.
Uznesenie o bezodplatnom prevode kasární bolo jednohlasne prijaté. Primátor vyjadril záujem mesta poskytnúť materiál na verejnú diskusiu cez www.nove-mesto.sk.

- redakcia -
08.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet