ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Na slnečné kolektory a kotly 1,5 milióna €

Na slnečné kolektory a kotly 1,5 milióna €

Na slnečné kolektory a kotly 1,5 milióna €

Komisia MH SR zriadená na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach sa stretla 26. januára 2010 po tretíkrát. Posúdila žiadosti, ktoré prešli formálnou kontrolou všetkých náležitostí a súhlasila s poskytnutím dotácie pre 896 žiadateľov v celkovej výške 878 067,37 €.


Z celkového počtu schválených žiadostí bolo 80 % žiadostí o dotáciu na slnečné kolektory, zvyšných 20 % boli žiadosti o dotáciu na kotly na biomasu. Žiadatelia, ktorí uspeli, dostanú v najbližších dňoch vyrozumenie a návrh zmluvy na podpis. Ministerstvo hospodárstva SR dotáciu vyplatí po podpise zmluvy a jej spätnom zaslaní na príslušnú adresu.
Na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach je vyčlenených 8 mil. €. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začala žiadosti prijímať od 20. apríla 2009. Viac informácií o programe je na stránke MHSR v časti Energetika.
V roku 2009 pracoviská SIEA prijali 1 530 žiadostí o dotáciu, z toho 1 303 na slnečné kolektory a 227 na kotly na biomasu. Dotáciu v celkovej sume 1 496 205 € získalo 1 499 žiadateľov, pričom podpora smerovala na 1 280 inštalácií slnečných kolektorov a na 219 kotlov na biomasu. Na rok 2010 zostáva pre tento program vyčlenených viac ako 6,5 mil. €
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach poskytuje významný stimul pre inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré spĺňajú podmienku environmentálnej prijateľnosti. Cieľom je nielen zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v SR, ale aj zabezpečiť efektívny spôsob krytia energetických potrieb domácností.

- www.economy.gov.sk -
09.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet