ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Parlament schválil novú Európsku komisiu

Parlament schválil novú Európsku komisiu

Parlament schválil novú Európsku komisiu

Európsky parlament včera v Štrasburgu schválil novú Európsku komisiu pomerom hlasov 488 za, 137 proti a 72 sa zdržalo hlasovania. Poslanci jedným hlasovaním podporili Komisiu ako celok. V Komisii je 27 komisárov, po jednom z každej členskej krajiny EÚ. Funkčné obdobie novej Komisie sa skončí 31. októbra 2014.


Prvá Komisia José Manuela Barrosa - zvolená v novembri 2004 - si získala podporu 449 poslancov Parlamentu, 149 ich bolo proti a 82 sa zdržalo hlasovania.
Ešte pred samotným hlasovaním o novej Komisii vyjadrili skupiny EPP, S&D a ALDE podporu novému kolégiu. Zelení, GUE/NGL a EFD deklarovali, že budú hlasovať proti druhej Barrosovej Komisii a skupina ECR sa rozhodla hlasovania zdržať.

Rozprava o novej Komisii: "Stojíme na prahu nového obdobia"

"Prvýkrát v našej histórii rozhodujeme o Európskej komisii ako skutočný plnoprávny účastník legislatívneho procesu EÚ. Stojíme na prahu nového obdobia, s novými pracovnými metódami európskych inštitúcií," povedal predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek v rozprave pred hlasovaním o novej Komisii.

Predseda Komisie José Manuel Barroso zdôraznil zodpovednosť novej Komisie voči Parlamentu, ktorú považuje za "kľúčový predpoklad pre demokratickú legitimitu Komisie". V súčasnej mimoriadnej dobe poznačenej ekonomickou krízou, klimatickými zmenami či otáznikmi okolo energetickej bezpečnosti, je podľa neho načase prijať "dôrazné opatrenia". Potrebujeme "silné európske inštitúcie", ktoré budú schopné čeliť týmto náročným výzvam, uviedol Barroso. Spoločnou úlohou Komisie a Parlamentu bude "zabezpečiť, aby EÚ bola viac, než len spolok členských krajín".

Joseph Daul (EPP, FR) zdôraznil, že EÚ musí chrániť to, "čím skutočne je – svetovým lídrom pokiaľ ide o mieru HDP, veľkosť trhu a rozsah rozvojovej pomoci". V prípade Haiti, Iránu, Afganistanu, Jemenu, Kuby či transatlantických vzťahov však hlas EÚ zatiaľ zlyháva a preto vyzval na prijatie "ambiciózneho programu". Politické zameranie Komisie musí reflektovať výsledok volieb do EP v roku 2009, vyhlásil Daul.

Marin Schulz (S&D, DE) Komisiu kritizoval za to, že jej komisári boli počas vypočutí "skúpi na slovo". To im podľa Schulza prikázal Barroso, aby náhodou nepovedali niečo nevhodné. Tí, čo s EP viedli skutočný dialóg, ako napríklad Michel Barnier, Joaquín Almunia alebo Kristiana Georgieva, si podľa Schulza "získali uznanie". Komisiu vyzval, aby pracovala ako tím.

Guy Verhofstadt (ALDE, BE) uviedol, že jeho frakcia je zodpovedná a Komisiu podporí, aj keď len "podmienečne". Od novej Komisie očakáva, že na "rozdiel od predchádzajúcich piatich rokov bude motorom Európy", bude pracovať ako skutočné, vnútorne súdržné kolégium a bude schopná ponúknuť také politiky, ktoré budú mať podporu všetkých troch politických skupín, z ktorých pochádzajú noví komisári, vrátane liberálov. Komisia sa podľa neho musí sústrediť na svoju hlavnú úlohu - nájsť odpoveď na hospodársku krízu a vypracovať dôveryhodnú stratégiu pre Európu do roku 2020.    

Daniel Cohn-Bendit (Zelení/EFA, FR) prítomných poslancov označil za "koalíciu pokrytcov", pretože väčšina z nich je ochotná hlasovať za Komisiu, ktorú v skutočnosti nepodporuje. Zelení podľa Cohn-Bendita Komisiu nepodporia. "Nehovorte však, že tí, ktorí vo váš prospech nehlasujú, sú proti Európe," povedal Cohn-Bendit. Ak Komisia podnikne správne kroky, napríklad v oblasti klimatických zmien či regulácie finančných trhov, môže s podporou jeho skupiny počítať. 

"V roku 2005 ste prišli so zaujímavou myšlienkou - zjednodušiť právne predpisy, aby európsku ekonomiku neudusili výhonky regulácie. Prečo sa k tomu dnes nevrátiť? Ak sa ukážete ako skutočný reformátor, môžete počítať s našou podporou. V opačnom prípade sa Vám postavíme," varoval Jan Zahradil (ECR, CZ) predsedu Komisie.

Lothar Bisky (GUE/NGL, DE) kritizoval neoliberálne názory predsedu Komisie. To sa podľa neho odrazí aj na novej Komisii. "Moja skupina vás nepodporí a môžete sa pripraviť na ostrú, ale férovú diskusiu s mojimi kolegami," dodal.

"Máme tu novú európsku vládu, ktorá má teraz vďaka Lisabonskej zmluve obrovské právomoci, vrátane schopnosti využiť mimoriadne právomoci a doslova prevziať kontrolu nad jednotlivými krajinami," vyhlásil Nigel Farage (EFD, UK). "Najväčšie politické skupiny však stále volajú po tom, aby ste mali ešte viac právomocí," povedal. "Chudák Grécko" je tak podľa jeho slov chytené v ekonomickej pasci eura a to isté čaká aj Španielsko, Portugalsko a Írsko.  

Voľba Komisie:
Dnešnému hlasovaniu predchádzali vypočutia dezignovaných komisárov v príslušných výboroch Parlamentu, ktoré sa konali v januári a vo februári v Bruseli a v Štrasburgu. Každý z výborov poslal hodnotiaci list na príslušného komisára Konferencii predsedov (zloženej z predsedu EP a lídrov politických skupín). Vzhľadom k tomu, že všetky hodnotenia boli pozitívne, rozhodla Konferencia predsedov 4. februára, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o celej Komisii. 
- Ivana JANÍKOVÁ - STAVROVSKÁ - Tlačová atašé -
10.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet