ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Kandidáti na členstvo v EÚ musia pokračovať v reformách

Kandidáti na členstvo v EÚ musia pokračovať v reformách

Kandidáti na členstvo v EÚ musia pokračovať v reformách

Európsky parlament včera ocenil úsilie, ktoré vynaložilo v minulom roku Chorvátsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko v prístupových rokovaniach s EÚ. Parlament tiež poukázal na "obmedzený pokrok" Turecka pri plnení kodanských kritérií na vstup do EÚ.


Bývala juhoslovanská republika Macedónsko
Poslanci očakávajú, že prístupové rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko sa začnú "v blízkej budúcnosti" a vyzývajú Radu, aby na svojom marcovom zasadnutí potvrdila, že akceptuje odporučenie Komisie v tomto smere. Poslanci podporujú návrh gréckej vlády stanoviť "rok 2014 ako symbolický a motivujúci cieľový termín" pristúpenia krajín západného Balkánu do EÚ, píše sa v uznesení poslanca Zorana Thalera (S&D, SL), ktoré dnes Parlament schválil pomerom hlasov 548:45:35.
Pokiaľ ide o otázku názvu krajiny, Parlament vyzval vládu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Grécka, aby "znásobili úsilie na najvyššej úrovni a našli uspokojivé riešenie pre obe strany ohľadom názvu krajiny". Podľa poslancov by mala byť EÚ pripravená asistovať pri týchto rokovaniach.

Turecko
Od roku 2009 pokročilo Turecko v konkrétnych reformách len veľmi málo, píše sa v uznesení poslankyne Rii Oomen-Ruijten (EPP, NL), ktoré dnes poslanci schválili zdvihnutím ruky. Parlament pripomína, že otvorenie rokovaní s Tureckom v roku 2005 bolo začiatkom dlhodobého a otvoreného procesu. Poslanci Ankare vyčítajú, že už štvrtý rok nie je implementovaný dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi ES a Tureckom. Poslanci varujú, že to môže mať na rokovania vážne následky.
Poslanci vyjadrili hlboké poľutovanie nad rozhodnutím tureckého Ústavného súdu zakázať prokurdskú Stranu za demokratickú spoločnosť (DTP) a anulovať právne predpisy obmedzujúce súdnu právomoc vojenských súdov. Tieto kroky podľa nich predstavujú "vážny krok späť v reformnom úsilí Turecka" a preto požadujú zmenu ústavy.
Turecká vláda by podľa nich mala konkrétnymi krokmi prispieť k úplnému vyriešeniu cyperskej otázky. Poslanci Turecko vyzývajú na okamžité začatie sťahovania zo severnej časti ostrova a na riešenie situácie tureckých usadlíkov. To by pomohlo nastoliť "priaznivú atmosféru pre rokovania", tvrdia poslanci v schválenom uznesení.
Pochvalu si Ankara od poslancov vyslúžila za širokú verejnú diskusiu o celom spektre tradične citlivých otázok a za prijatie právnych prepisov, ktorými sa rušia obmedzenia týkajúce sa vysielania v kurdskom jazyku. Poslanci EP tiež ocenili snahu diplomatov o normalizáciu vzťahov s Arménskom, vyzývajú však obe strany na ratifikáciu relevantných protokolov.   
Poslanci Parlamentu vítajú podpísanie dohody o plynovode Nabucco a vyzývajú na otvorenie kapitoly o energetike v prístupových rokovaniach. Únia dosiaľ s Tureckom otvorila rokovania o 12 z 35 kapitol.
- Ivana JANÍKOVÁ - STAVROVSKÁ -
11.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet