ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Rozhodnutie EP pomôže zlepšiť bývanie skupinám obyvateľov s nižšími príjmami

Rozhodnutie EP pomôže zlepšiť bývanie skupinám obyvateľov s nižšími príjmami

Rozhodnutie EP pomôže zlepšiť bývanie skupinám obyvateľov s nižšími príjmami

Skupiny obyvateľov s nižšími príjmami vo všetkých členských krajinách EÚ by mali mať nárok na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na renováciu alebo pri výmene svojho bývania, vyplýva to z nariadenia, ktoré 10. februára schválil Európsky parlament.


Prostriedky z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) môžu byť na bývanie čerpané len v niektorých prípadoch. Donedávna mohli z tohto fondu čerpať prostriedky na zvyšovanie kvality bývania len obyvatelia 12 členský krajín, ktoré sa stali členmi EÚ v rokoch 2004 a 2007. V minulom roku EÚ upravila nariadenie o ERDF tak, aby ho mohli využívať všetky členské krajiny a regióny, ale len na zlepšenie energetickej účinnosti alebo obnoviteľnú energiu v bývaní.   
Schválenie zmeny nariadenia znamená, že peniaze z ERDF budú môcť na podporu bývania - ako doplnok k ďalším zdrojom - využívať všetky členské štáty EÚ a takýmto spôsobom podporovať renováciu, ako aj výmenu súčasného bývania marginalizovaných skupín obyvateľstva bez ohľadu na to, či žijú v mestských alebo vidieckych oblastiach.
Cieľom tejto zmeny nariadenia je zlepšiť situáciu všetkých skupín na okraji spoločnosti, vrátane Rómov, ktorí dnes predstavujú najväčšiu marginalizovanú skupinu spoločenstva s nízkymi príjmami v Európe.
Správa o návrhu nariadenia poslanca Lamberta Van Nistelrooija (EPP, NL) bola schválená v pléne pomerom hlasov 588 za, 57 proti, 16 poslancov sa zdržalo hlasovania.

- Ivana JANÍKOVÁ - STAVROVSKÁ - Tlačová atašé -
13.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet