ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Rok Tigra

Rok Tigra

Rok Tigra

Tradične býva Rok Tigra spájaný so silnými zmenami a sociálnymi nepokojmi. Preto je veľmi pravdepodobné, že tento rok bude dosť nestabilný a to na svetovej scéne aj na osobnej úrovni. Môžeme očakávať obdobie plné atmosféry nepredvídateľnosti, dramatických udalostí a častých napätí. Číňania kladú dôraz na nepredvídateľnosť – veci sa budú diať veľmi rýchlo, očakávajme nečakané zvraty.


S príchodom roku tigra sa stretáva žeravá vášeň s chladom ocele. Táto kombinácia znamená energiu začať nejakú činnosť a odhodlanie doviesť ju až do konca. Treba zabudnúť na minuloročnú pomalosť a drinu (rok byvola). Udalosti, ktoré sú v pohybe, zvýšia svoju rýchlosť a budú pokračovať, kým nedosiahnu svoj cieľ, alebo celé úsilie vyjde nazmar a zhorí. Dráma, intenzita, zmeny a cestovanie budú kľúčové pojmy pre čínsky rok tigra 2010.
Vo vzduchu sa bude vznášať napätie a nepredvídateľnosť. Rok tigra prinesie zásadné zmeny pre každého. Nové vynálezy a neuveriteľný technologický pokrok budú vo výhode. Tento rok je jeden z aktívnych – treba sa chopiť príležitosti a čo najviac využiť svoje vlohy. V roku tigra majú udalosti rýchly spád – stačí malé prehliadnutie a prepasie sa životná šanca!
Je to nepochybne výbušný rok. Začína sa zväčša psinou a končí sa skučaním. Rok poznačený vojnou, nezhodami a všetkými možnými pohromami. Ale je to i veľkolepý, odvážny rok. Nič sa nebude robiť obmedzene, bojazlivo. Všetko, dobré i zlé, môže byť a skutočne i je dotiahnuté do extrémov. Môžete nahonobiť i stratiť majetky. Ak ste ochotní riskovať, dajte sa na hazard s vysokými stávkami, nepúšťajte však zo zreteľa, že pravdepodobne prehráte.
Ľudia sa budú z náhleho popudu dopúšťať drastických a dramatických činov. Neprekvapuje, že Watergate a dráma Nixonovej rezignácie vyvrcholili v horkokrvnom roku Tigra. Temperamenty budú vybuchovať a diplomaciu čakajú krušné časy. Podobne ako Tiger, aj my nerozmyslene útočíme a potom ľutujeme, že sme sa prenáhlili.
V tomto čase uzavreté priateľstvá, spoločné podniky a obchodné dohody, vyžadujúce vzájomnú dôveru a spoluprácu, sa ukážu ako nestále a ľahko porušiteľné. Napriek tomu mocný a činorodý rok Tigra môžete tiež využiť na podnietenie nového života a životnosti v stratených prípadoch v upadajúcich podnikoch, v neúspešnom alebo stratovom priemysle. Takisto je to čas na zásadné zmeny, na uplatňovanie nových a odvážnych, predovšetkým protirečivých myšlienok. Vo viacerých horoskopoch sa uvádza, že to bude rok nestály, akčný až výbušný a plný kontrastov.
Divá žiara Tigrovho roka nepochybne ovplyvní život každého jedinca. l pri jeho negatívnych vyhliadkach si treba uvedomiť, že môže mať očisťujúci účinok. Tak ako je potrebný vysoký stupeň teploty, aby sa z nerastov získal vzácny kov, aj rok Tigra môže v nás vyniesť na povrch to najlepšie. Iba krátka pripomienka k tomuto nevyspytateľnému roku: Berte všetko s humorom, však ono sa to nejako utrasie.
- net -
14.02.2010

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet