ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > R a s i z m u s

R a s i z m u s

R a s i z m u s

Nie je v súčasnej dobe snáď človeka, ktorý by sa k tejto otázke už nejak nevyjadril, či k nej nezaujímal svoje stanovisko. Pre niekoho je rasizmus smrteľnou hrozbou – pre nemalú skupinu ľudí je zas zámienkou ako sa zviditeľniť - či už ním, alebo v boji proti nemu. Často sa vyjadrujem k tejto otázke - často som ňou konfrontovaný a preto som sa rozhodol vyjadriť sa písomne.


Som presvedčený, že výklad slova rasizmus, resp. jeho charakteristika, nie sú presné. Súčasné charakteristiky ho zakladajú na primárnom princípe - odpor k inej rase (farbe pleti). Dlhodobým sledovaním ľudských pováh a prírodných zákonov som došiel k svojmu záveru, že rasizmus nie je založený primárne na odpore k inej farbe pleti - ako to hlása nejeden aktivista - ale na obhajobe teritória. Iná farba pleti je len jedným z poznávacích znakov „votrelca“ – nie je to hlavný dôvod.

Teritórium si v prírode háji väčšina živočíchov a dokonca i mnoho rastlín! Je to základná priorita prežitia druhu, zdroj potravy a zázemia. Prírodné boje o teritórium sú na život a na smrť! Tento boj je aj v nás hlboko zakódovaný dlhými rokmi evolúcie a je naivné si myslieť, že pár pseudohumanistických kódexov súčasnej doby a tlak zo strany systému to v nás zmení. Jedna vec je sa vedome o niečom presviedčať (sugescia, autosugescia, racionalizácia...) a druhá vec sú dávno zakódované pudy. Je to ako keď si unavený permanentne opakujete, že sa vám nechce spať, ale viečka vám stále padajú a padajú.. Až sa nakoniec ráno zobudíte na gauči pri zapnutej televízii, dolámaný a unavený. Jedna vec je definíciou toho čo chcem a druhá vec je definíciou toho čo potrebujem. Aj z bežného života je jasné, že tieto dve veci sa často nezlučujú. Je len otázkou času kedy nám takýto pestovaný nepomer potom „vybuchne do tváre“.

Z psychologického hľadiska by sa to dalo priradiť k funkcii vedomia a podvedomia. Svetské princípy majú živnú pôdu vo vedomí a pudy zase v podvedomí. Každý psychológ vám povie, že čím viac priepasť nezhôd medzi vedomím a podvedomím rastie - tým viac sa blížime k duševnej chorobe. Všimol som si, že naša spoločnosť je už dosť chorá a to sa netýka len tejto problematiky! Určite má na tom podiel aj náš odklon od prírodných princípov.  Možno sa pýtate prečo potom jeden na teritorializmus úplne kašle a druhý sa ide v tejto otázke „potrhať“? Pretože je to pud! Tak isto napríklad sexuálny pud nie je u každého rovnako rozvinutý.. Niekto potrebuje sex denne – iný sa bez neho zaobíde roky. Sexuálny pud bol v istých dobách pranierovaný a bol mu prikladaný zcela iný význam, resp. priorita! Spomeňme na katolíckych puritánov, ktorí za sexuálnu vášeň aj upaľovali. Samozrejme tiež tej potrebe najprv dali iné zcestné mená – čarodejníctvo, sodomia a pod. aby mohli potom choro trestať za prirodzenosť. S teritorializmom mi to príde teraz hodne podobné. Miesto sodomie a čarodejníctva tu máme pomenovanie „rasizmus“ a miesto prikazujúcej cirkvi a inkvizície tu máme pseudohumanistov a ich zákony.

Tvrdenie, že sme si všetci rovní je totálne zavádzajúce! Prírodná rovnováha je o večnom boji a výbere a nie o rozdávaní! Nie sme si rovní – čo však hneď neznamená, že ja som lepší. Pojmy lepší/horší sú len subjektívne označenia závislé od uhlu pohľadu, morálky, mentality, príslušnosti k väčšine..  Teritorializmus je hlavne o uvedomovaní si príslušnosti k svojmu etniku ( rodina, kmeň, národ, rasa...) a o ochrane podmienok pre jeho život. Je prirodzené, že je nám cennejšie naše etnikum než cudzí element. To platí obojstranne – nemyslime si, že napr. medzi černochmi alebo aziatmi nenájdeme „rasistov“! Že sily nie sú vyrovnané, resp. sú umelo ovplyvňované, je o inom. K tejto téme hovorí aj následujúci výskum:

       „Etnocetricita je velmi rozšířený způsob chování, který vzniká již při velmi subtilních odlišnostech mezi skupinami. Empirické výzkumy ukazují, že vzniká dokonce i v případě, kdy je kooperace drahá, tj. stojí agenta nějaké zdroje. Je silnější pokud je etnikum vystaveno nebezpečí, musí soutěžit o vzácné zdroje nebo jsou spolu skupiny v blízkém prostorovém kontaktu. Empirický výzkum též ukázal, že ochota kooperovat se svým etnikem a neochota kooperovat s cizím etnikem jsou různé procesy, proto je nutno je při modelování oddělovat. Etnocentrita je přirozenou a nejúspěšnější strategii živých organizmu.“

Podľa prírodných zákonov by som si právo na život - pre seba a svoje deti – musel vybojovať a nie ho automaticky dostať na základe pohnutých princípov. Prvým, do očí bijúcim, dôkazom sebapreceňovania ľudského druhu a popierania prírodných princípov  je rastúca preľudnenosť planéty a (ne)kvalita ľudského života! Dlho nepotrvá a zožneme plody tejto pošetilosti. Zákony, ktoré príroda architektovala milióny rokov sa nedajú „prečúrať“ za pár dní! Keby som to mal zhrnúť – práva si treba zaslúžiť, vybojovať a nie ich ledabolo dostávať. Tento boj je zároveň prírodným výberom. Chápem, že brať zadarmo je pohodlnejšie ako platiť, ale verte – toto má len dočasnú trvácnosť. Hranie sa na mierumilovnú spoločnosť to nadlho nezahojí. Chcel by som, aby (ne)porozumenie a (ne)spolupráca medzi rasami boli založené na skutočných princípoch - nie na pokryteckých pseudohumanistických bláboloch o rovnosti, ktoré už veľmi mnohí chápu ako slepú uličku. Určite raz príde čas kedy budeme konfrontovať výsledky nášho „humanistického napredovania“. Dokedy myslíte že bude na rozdávanie?! To, že nám v TV Novinách nepovedia, že situácia je kritická ešte neznamená, že sme „za vodou“! Miesta na Zemi a zdrojov (teritória) rapídne ubúda - klesá aj ich kvalita - a my sa paradoxne chováme ako keby sme mali v zálohe ešte desať planét podobných tej našej.

Týmto článkom sa nesnažím označovať rasy za lepšie a horšie; za vyvolené a podradné.. Na to som „veľmi malý kohút“ a nemám k tomu ani dostatočnú poruchu sebavedomia, aby som sa takýmto bludom ukájal! Zadubenec je ten, kto to čítal až sem a stále si to myslí! Tvrdím, že súčasné chápanie rasizmu je povrchné a nezaoberá sa skutočným jadrom jeho problému. Problému, ktorý rastie bez ohľadu na demagogické pôsobenie mnohých skupín a jednotlivcov. Toto je môj názor na rasizmus!

Facebook

- Yogi 411 -
15.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet