ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Mesto kúpilo vojenskú ubytovňu

Mesto kúpilo vojenskú ubytovňu

Mesto kúpilo vojenskú ubytovňu

Na januárovom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom poslanci schválili kúpu vojenskej ubytovne na Weisseho ulici. Ide o budovu ľudovo nazývanú „Barmo“, ktorá je v tesnom susedstve s poštou. Prebytočný majetok štátu – Ministerstva obrany SR naše mesto kúpilo za 300.001,- €.


Táto budova (viď. foto) s pozemkom má veľmi dobrú polohu a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta. To bol hlavný dôvod prečo zastupiteľstvo pokladalo túto kúpu za zaujímavú. Nové Mesto nad Váhom ju hodlá využívať prevažne na riešenie sociálnych potrieb, či už zariadenie pre seniorov, denný stacionár pre starších, ubytovanie pre týrané matky s deťmi, atď.
Ministerstvo nám ponúkalo aj vojenskú závodnú kuchyňu (ľudovo nazývaná VéZetKa) s príslušenstvom na Kollárovej ulici. V minulom roku bola jej cena 415.000,- €, no pre nezáujem klesla na 260.000,- €. Pri podrobnej obhliadke nehnuteľnosti sa však zistilo, že stavba je v nevyhovujúcom technickom stave. Jej rekonštrukcia by si vyžiadala sumu až 800.000,- €. Z tohto dôvodu poslanci kúpu uvedenej nehnuteľnosti posúdili ako neefektívnu a nehospodárnu. Ak bude odpredaj MO SR neúspešný, je predpoklad, že mesto dostane túto budovu zo zákona aj bezodplatným prevodom.
Ak by Nové Mesto nad Váhom po vojenských skladoch, vojenskej ubytovni a kasárňach získalo VZK, tak by sa pravdepodobne stalo jedným z  najväčších vlastníkov bývalého vojenského majetku.
- redakcia -
16.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet