ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Spoločnosť Parkinson Slovensko

Spoločnosť Parkinson Slovensko

Spoločnosť Parkinson Slovensko

Parkinsonová choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k predčasnému a nadmernému odumieraniu nervových buniek v hlbokých štruktúrach mozgu, kde sa vytvára dopamím, zabezpečujúci prenos nervových vzruchov motoriky. Až pri poklese hladiny dopamínu o 70 až 80 % začínajú byť vidieť prvé príznaky Parkinsonovej chroby (spomalenosť pohybov, stuhlosť svalstva, tras, strata stability a postupne sa pripájajú ďalšie poruchy, napr. rečové.). Vyskytuje sa prevažne u starších ľudí (50 a viacročných), ale občas aj u mladších ľudí a postihuje hlavne motoriku človeka a nie intelekt. Napriek tomuto poznaniu mechanizmu PCH, doteraz sa nevie, prečo začne dochádzať k nadmernému odumieraniu týchto buniek. Toto ochorenie je zatiaľ nevyliečiteľné a liečbou je možné iba zmierňovať príznaky tohto ochorenia a spomaliť napredovanie choroby.


Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS) je občianske združenie spájajúce ľudí postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov. SPS vznikla po zániku Spoločnosti parkinsonikov SR, spôsobenú úmrtím jej dlhoročného predsedu.
Svoje aktivity vyvíja hlavne prostredníctvom regionálnych klubov (zatiaľ v Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Zvolene, Bratislave a Bánove - okr. Nové Zámky.) a každý člen môže navštevovať klub, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Našou snahou je zakladať kluby v čo najväčšom počte vo všetkých regiónoch Slovenska, aby boli k pacientom čo najbližšie a ponúkali im pomoc vo všetkých oblastiach, ktoré život s Parkinsonovou chorobou prináša.
Stretnutí v kluboch sa zúčastňujú aj lekári-neurológovia, psychológovia, rehabilitační a sociálni pracovníci, ktorí odpovedajú na Vaše konkrétne otázky.
Našim členom sa snažíme prostredníctvom klubov, mimo stretnutí, vychádzok do prírody, ponúknuť aj možnosť pravidelných rehabilitačných cvičení vo vode aj na suchu, ktoré podstatne pomáhajú k skvalitneniu života a tiež prispievajú k spomaleniu napredovania choroby.  K tomuto spomaleniu gradácie choroby môže dopomôcť každý pacient aj svojou pohybovou aktivitou a športom.
V minulom roku sa uskutočnil celoslovenský výstup parkinsonikov na Kojšovskú hoľu a tento rok plánujeme uskutočniť stolnotenisový turnaj, turnaj v petangu a výstup na Pustý hrad pri Zvolene. Tiež sú pripravené viacdenné rekondičné pobyty.

Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na internetových stránkach SPS, www.parkinson-net.sk, prípadne telefonicky ktorémukoľvek predsedovi klubu:
  • Bratislava: Ing. Jozef Stohl, tel.: 0908 124 367,  e-mail: sps.klub.BA@gmail.com  
  • Bánov (NZ): Katarína Mazúchvá, tel.: 0918 909 434
  • Lipt. Mikuláš: Ľudmila Kokošková, tel.: 0905 992 352,  e-mail: kokoskova@imafex.sk
  • Zvolen: Ján Krnáč, tel.: 0917 574 548, e-mail: krnyjan@gmail.com
  • Košice: Ing. František Scherer, tel.: 0905 618 147, e-mail: sps@fema.sk
  • predseda: Zuzana Michalková, tel.: 0908 323 520, e-mail: zuzana@parkinson-net.sk
- Ing. Jozef Stohl -
17.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet