ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Pochovajú Mnešice – Tuškovú

Pochovajú Mnešice – Tuškovú

Pochovajú Mnešice – Tuškovú

Starú novomestskú skládku tuhého komunálneho odpadu Mnešice – Tušková pred dvoma mesiacmi uzavreli. Nové Mesto nad Váhom dostalo na jej rekultiváciu 95 % zdrojov z EÚ a štátneho rozpočtu SR. Už niekoľko rokov Technické služby mesta spomínané miesto zavážajú iba inertným odpadom – tehly, betón, štrkopiesok, hlina ...


Na inertný odpad zhotoviteľ položí ochrannú fóliu s odplyňovacou vrstvou. Ďalej zabezpečí odvod vznikaných plynov i odvodnenie. Vrchnú vrstvu bude tvoriť tesniaca zemina. Na nej bude vysadená tráva. Zatrávnený kopec postupne zarastie náletmi a o pár rokov nás už ani nenapadne, že je to kopa odpadu.

- redakcia -
18.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet