ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > 2 % pre Prameň informácií

2 % pre Prameň informácií

2 % pre Prameň informácií

Po roku sa opäť na Vás obraciame so žiadosťou o darovanie 2 % dane z prijmov.

Ďakujeme vopred všetkým, ktorí nás podporia.


Peniaze budú použité na aktivity združenia a to najmä na prevádzku internetových novín Pramen.info, ktorých snahou je zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, a tým aj ochrana zdravia našej populácie.

Ak ste zamestnaní:
2% z dane nám môžete poukázať ak táto suma predstavuje minimálne 3,32eur a nemáte nedoplatok na dani.

1. krok: Požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. krok: Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

3. krok: Najneskôr do 30. apríla 2010 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní 2 % na stiahnutie TU

Ak si podávate daňové priznanie sami:
(napr. živnostníci)
2% z dane nám môžete poukázať ak táto suma predstavuje minimálne 3,32eur a nemáte nedoplatok na dani.

1. krok: Súčasťou daňového priznania, ktoré budete vy alebo váš účtovník vypĺňať je oddiel "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona". Do príslušných koloniek uveďte: 

IČO:     361 292 67
PRÁVNA FORMA:     OBČIANSKE ZDRUŽENIE
NÁZOV:    Genius loci 
SÍDLO:     Považská 1, 915 01  Nové Mesto nad Váhom

2. krok: Vyplnené daňové priznanie za rok 2009 doručte vášmu daňového úradu do 31. marca 2010 a uhraďte daň.

Facebook

- Genius loci, o. z. -
19.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet