ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Šetrní Slováci preferujú investície do nehnuteľností

Šetrní Slováci preferujú investície do nehnuteľností

Šetrní Slováci preferujú investície do nehnuteľností

Médiami prebehla správa o analýze jednej slovenskej banky. Podľa nej vraj v minulom roku dokázali slovenské domácnosti ušetriť finančné prostriedky, ba dokonca zvýšili rodinné bohatstvo. Slováci to dokázali obmedzením svojej spotreby.


Celkové úspory občanov Slovenskej republiky sú nižšie ako v okolitých EÚštátoch. Na druhej strane sa však aj najmenej zadlžujú. Charakteristické je pre nás aj to, že skôr uprednostňujeme viazanie bohatstva v nepeňažnej forme. Podiel odkúpených bytov máme jeden z najvyšších v tomto regióne. Slovák býva radšej vo svojom ako v nájme a má radšej peniaze investované v dome ako v banke alebo na finančnom trhu.  

- redakcia -
21.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet