ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Niektoré prípady MsP v prvom polroku 2005

Niektoré prípady MsP v prvom polroku 2005

Niektoré prípady MsP v prvom polroku 2005

Prinášame vám ďalší výber z Vyhodnotenia činnosti Mestskej Polície v Novom Meste nad Váhom za 1. polrok roku 2005.
(Materiál bol predložený 6. 9. 2005 na schôdzi Mestského zastupiteľstva).


Rozbor niektorých prípadov a udalostí podľa mesiacov:

V mesiaci január a február hliadky MsP sa zamerali na kontrolu čistenia chodníkov v meste od snehu /podrobnejšie v správe KBVP/.
Dňa 5.1.2005 hliadka MsP zabezpečovala miesto dopravnej nehody na Ul. 1. Gábriša, kde za pivárňou Bučko osobné vozidlo spadlo smerom dole na Ul. Inoveckú. Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, ku ktorým bola hneď privolaná lekárska pomoc.
V mesiaci február dňa 19.2.2005 hliadka MsP zasahovala v spolupráci s lekárom z LSPP voči agresívnemu pacientovi, ktorý rozbil sklennú výplň na vchodových dverách na Ul. KIčové. Dňa 13.2.2005 hliadka MsP nešila dvoch páchateľov z Trenčína a Košíc, ktorí sa dopustili krádeže 102 kusov krabičiek cigariet v celkovej hodnote 4.200,-Sk.
V mesiaci marec dňa 15.3.2005 hliadka MsP chytila pri krádeži bicykla 41 ročného Karola K. z Nového Mesta nad Váhom. Dňa 30.3.2005 sa hliadke MsP podarilo zadržať 25 ročnú Moniku B. z Krajného, ktorá bola podozrivá z rozbitia okna a vniknutia do chaty v ROZV. Dňa 19.3.2005 hliadka MsP zabránila 19-ročnému Jozefovi G. z Nového Mesta nad Váhom skočiť pod vlak. Zistilo sa, že menovaný je psychicky narušený a nezobral si lieky. V tomto mesiaci sa v našom meste rozmohli krádeže v bytoch. V niektorých prípadoch bol páchateľ tak odvážny, že krádeže vykonával v dobe, keď obyvatelia domu spali, alebo boli vo vnútri domu. Dňa 22.3.2005 sa konal útvarový zraz MsP za účasti zástupcu primátora mesta PhDr. Alexandra Koreňa a zástupcu veliteľa 00 PZ v Novom Meste nad Váhom Viliama Miklánka. Na tomto ÚZ boli dohodnuté ďalšie postupy v činnosti hliadok MsP a 00 PZ za účelom zamedzenia vykrádania domova bytov. Dňa 30.5.2005 sa podarilo hliadke 00 PZ na Ul. Javorinskej chytiť' páchateľa z Hornej Súče počas vnik1lutia do rodinného domu. Tomuto páchateľovi sa preukázalo vniknutie do troch bytov.
V mesiaci apríl dňa 4.4.2005 hliadka MsP na Ul. Hviezdoslavovej prichytila pri pokuse poškodzovania verejného osvetlenia 20-ročného Mariána M. z Brunoviec. Dňa 10. 4. 2005 sa podarilo hliadke MsP zadržať agresívneho 50-ročného občana mesta, ktorý zdemolova1 dvere na čerpacej stanici SHELL, čím spôsobil škodu za 500 000,-Sk. Taktiež za úspech MsP možno považovať chytenie 17-ročného Jakuba H. z Nového Mesta nad Váhom, ktorý nastriekal nápis "SU" na bránu športovej haly. Mestská polícia riešila v mesiaci apríl sedem krádeží, za ktoré ude1ila blokové pokuty vo výške 5000,-Sk. V tomto mesiaci MsP riešila 134 dopravných priestupkov, za ktoré udelila blokové pokuty v celkovej výške 53.100,-Sk.
V mesiaci máj dňa 11. 5. 2005 sa podarilo MsP zistiť páchateľa, ktorý zhoršil životné prostredie na Ul. Lipovej tým, že mu dva dni vytekal olej z motorového vozidla. Za spáchanie priestupku bola Jozefovi K. z Moravského Lieskového udelená bloková pokuta 2000,-Sk. Dňa 14.5.2005 hliadka MsP udelila blokovú pokutu zodpovednej osobe za nedodržanie predajno-prevádzkových hodín v pivárni na Ul. Hurbanovej.
Dňa 1. mája hliadka MsP riešila 21-ročného Novomešťana, ktorý sa postaralo rozruch v nemocnici hrubým správaním voči personálu a kopaním do dverí Dňa 26. 5.2005 hliadka MsP na autobusovom nádraží chytila pri vylepovaní plagátov 51-ročného Jaroslava S. z Kráľovho Poľa ČR.
V mesiaci jún dňa 24.6.2005 hliadke MsP sa podarilo zistiť podozrivého Jana Š., bytom Kočovce z krádeže retiazky v hodnote 8000,- Sk, ktorú strhol Marekovi T. z Trenčianskych Bohuslavíc v záhradnej reštaurácii na Ul. Ctiborovej. Dňa 28.6.2005 Mestská polícia a OO PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti Hasičského záchranného zboru, Policajného pohotovostného zboru Trenčín, Vojenskej polície zorganizovali na Ul. Hviezdoslavovej akciu pod názvom "Polícia deťom". Tejto akcie sa zúčastnili deti zo škôlok, základných a stredných škôl. Po čas akcie bola predvedená ukážka techniky jednotlivých zložiek. Psovodi OOPZ a MsP predviedli ukážku výcviku psa a zadržanie páchateľa. Deťom sa najviac páčili ukážky Vojenskej polície /zadržanie páchateľa a ochrana dôležitých osobností/. V tomto mesiaci za 1. polrok 2005 bola vybratá najväčšia suma za spáchané priestupky v celkovej výške 77.900,-Sk.

Vyhodnotenie činnosti MsP za 1. polrok 2005 spracoval Ing. Marián Ovšák - veliteľ MsP

- materiál na 17. zasadnutie MsZ v NMnV -
14.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet