ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Ukrajina: Poslanci vyzývajú na politickú a hospodársku stabilizáciu krajiny

Ukrajina: Poslanci vyzývajú na politickú a hospodársku stabilizáciu krajiny

Ukrajina: Poslanci vyzývajú na politickú a hospodársku stabilizáciu krajiny

Hlavnou výzvou, pred ktorou stojí Ukrajina po prezidentských voľbách, je stabilizovať krajinu politicky a ekonomicky, píše sa v uznesení, ktoré dnes schválili poslanci EP. Parlament tiež oceňuje, že počas prezidentských volieb bola dodržaná väčšina pravidiel týkajúcich sa slobodných a spravodlivých volieb a že sa na nich zúčastnilo rozmanité spektrum kandidátov zastupujúcich rôznorodé politické
názory.


Podľa schváleného uznesenia by sa politická a hospodárska stabilizácia Ukrajiny  mala uskutočniť prostredníctvom ústavnej reformy, konsolidácie zásad právneho štátu, zapojenia menšín do politického procesu, vybudovania sociálneho trhového hospodárstva a úsilia o boj proti korupcii.
Hoci europoslanci pozitívne zhodnotili priebeh volieb, predsa vyjadrili poľutovanie nad tým, že ukrajinský parlament prijal kontroverzný pozmeňovací návrh zákona upravujúceho prezidentské voľby. Ten navrhla Strana regiónov len niekoľko dní pred druhým kolom volieb. Preto by sa mali podľa poslancov EP preskúmať právne predpisy krajiny o voľbách a rovnako aj viac transparentnosti by sa malo vniesť do  financovania kandidátov, politických strán a predvolebnej kampane.

Európske ambície Ukrajiny a spolupráca v energetike
Europoslanci ocenili európske ambície Ukrajiny s tým, že táto krajina "sa môže uchádzať o členstvo v EÚ rovnako ako každý iný európsky štát, ktorý rešpektuje zásady slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a zásadu právneho štátu".
Dohoda o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu by mala zabezpečiť postupnú integráciu Ukrajiny do vnútorného trhu EÚ prostredníctvom rozšírenia štyroch slobôd.
Europoslanci sú presvedčení, že by medzi EÚ a Ukrajinou mali byť uzavreté ďalšie dohody zamerané na zabezpečenie dodávok energie. Parlament tiež vyzval Ukrajinu, aby ratifikovala svoje pristúpenie k Zmluve o Energetickom spoločenstve a urýchlene prijala nový zákon o plyne, ktorý bude v súlade so smernicou EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (2003/55/ES).

Podľa schváleného textu by sa mala opäť preskúmať existujúca dohoda o zjednodušení vízového režimu a Rada by mala poveriť Komisiu revíziou tejto dohody s ukrajinskými orgánmi s cieľom vypracovať plán na dosiahnutie bezvízového styku s Ukrajinou vrátane strednodobého cieľa zrušiť súčasné vízové poplatky.
- Ivana JANÍKOVÁ - STAVROVSKÁ - Tlačová atašé -
25.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet