ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Reissovec v poslednej etape rekonštrukcie

Reissovec v poslednej etape rekonštrukcie

Reissovec v poslednej etape rekonštrukcie

Koncom minulého a začiatkom tohto týždňa sa budova Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom „obalila do lešenia“. Takzvaný Reissovec, meštiansky dom továrnika Adolfa Reissa postavený začiatkom 20. storočia na rohu ulíc Weisseho a Čs. armády, totiž čaká posledná etapa rekonštrukcie.


V roku 2009 bola dokončená nadstavba nad susednou budovou a prepojená s Reissovcom. Stará budova MsÚ NMnV dostala nové okná. Súčasne boli zrekonštruované vnútorné priestory. Vlani zateplili severnú stranu tejto 100-ročnej budovy. No a teraz prišiel čas na jej najviditeľnejšiu časť.

V tomto roku bude opravená fasáda i z ostatných strán Reissovca. Stará omietka sa oškriabe, strhne a nahradí ju nová. Spolu s tým sa pravdepodobne uskutočnia i drobné stavebné úpravy spočívajúce vo výmene strešných žľabov a zvodov.

- redakcia -
18.03.2010

Fotogaléria

Reissovec v poslednej etape rekonštrukcie


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet