ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Začleňovanie Rómov: EÚ a členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie

Začleňovanie Rómov: EÚ a členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie

Začleňovanie Rómov: EÚ a členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie

Poslanci EP žiadajú kritickú analýzu politických chýb týkajúcich sa začleňovania Rómov s ohľadom na "neuspokojivý pokrok" v tejto oblasti. Parlament tiež žiada Stratégiu začleňovania Rómov už od roku 2008, pričom poslanci tvrdia, že politické záväzky by mali vzísť z druhého samitu Rómov, ktorý sa uskutoční 8. apríla.


V uznesení, ktoré predložilo sedem politických skupín, poslanci odsudzujú nedávny nárast neznášanlivosti voči Rómom v niektorých členských krajinách EÚ. Za text hlasovalo 572 poslancov, 28 ich bolo proti a 23 sa hlasovania zdržalo.
Poslanci tiež vyjadrili znepokojenie nad diskrimináciou, ktorou Rómovia trpia v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnávania či v rovnakom prístupe k zdravotnej starostlivosti. Šokuje ich tiež nízka úroveň účasti Rómov na politickom živote.
Zároveň vyjadrili znepokojenie týkajúce sa núteného návratu Rómov do krajín západného Balkánu, kde im hrozí, že sa stanú bezdomovci a budú vystavení diskriminácii.
Európska komisia doteraz nereagovala na požiadavku Európskeho parlamentu z roku 2008 ohľadom vypracovania európskej stratégie pre Rómov. Noví komisári by mali uprednostniť otázky súvisiace s Rómami v rámci svojich portfólií a zaujať k romským záležitostiam horizontálny prístup.
"Mal by byť vytvorený komplexný program rozvoja umožňujúci okamžitý zásah v getách, ktoré čelia vážnym štrukturálnym nevýhodám," domnievajú sa poslanci. Samotné opatrenia proti diskriminácii "sú nedostatočné".
Využitie predvstupových fondov by malo byť hodnotené na základe sociálnych dopadov, pričom miestne orgány by mali byť podporované tak, aby lepšie využívali možnosti financovania zo štrukturálnych fondov.

- Ivana JANÍKOVÁ - STAVROVSKÁ - Tlačová atašé -
27.03.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet