ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > EÚ má nové logo na označovanie ekologických výrobkov

EÚ má nové logo na označovanie ekologických výrobkov

EÚ má nové logo na označovanie ekologických výrobkov

Elektronického hlasovania o troch finálových návrhoch nového ekologického loga sa za posledné dva mesiace zúčastnilo približne 130 000 osôb. Autorom víťazného návrhu je Dusan Milenkovic, študent z Nemecka, ktorého logo „eurolist“ získalo 63 % hlasov.


Od 1. júla 2010 sa ekologickým logom EÚ budú povinne označovať všetky predbalené ekologické výrobky, ktoré boli vyrobené v členských štátoch EÚ a spĺňajú požadované normy. V prípade dovážaných výrobkov je jeho použitie nepovinné. Okrem označenia EÚ sa budú môcť používať iné súkromné, regionálne či celoštátne logá. V nadchádzajúcich týždňoch sa nové logo doplní do prílohy nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve.

„Som rada, že máme nové logo na označovanie ekologických potravín“, uviedla Mariann Fischerová-Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorá iniciovala súťaž na výber nového loga. „Súťaž upriamila pozornosť na problematiku ekologických potravín a priniesla nám logo, ktoré je pre každého ľahko rozpoznateľné. Ide o príjemný, elegantný dizajn a teším sa, že od júla tohto roku budem môcť nakupovať výrobky označené týmto logom.“
Víťazné logo je výsledkom celoeurópskej súťaže, ktorej sa mohli zúčastniť študenti umenia a dizajnu. Predložilo sa takmer 3 500 návrhov loga, ktoré posúdila porota zložená z medzinárodne uznávaných osobností. Tri najlepšie logá boli uverejnené na stránke súťaže www.ec.europa.eu/organic-logo a rozhodlo sa o nich elektronickým hlasovaním, ktoré sa skončilo 31. januára 2010.
Návrh „eurolist“ znázorňuje hviezdy EÚ v tvare listu na zelenom pozadí. Ide o veľmi jednoznačný symbol, ktorý sprostredkúva dva jasné odkazy: na prírodu a na Európu.
Autor víťazného návrhu, ako aj autori návrhov, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste, získajú ocenenie od Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na slávnostnom udeľovaní cien, ktoré sa bude konať v Bruseli v júli 2010. Všetkých troch víťazov čaká finančná odmena, a to v hodnote 6 000 EUR, 3 500 EUR a 2 500 EUR.
- redakcia -
11.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet