ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > 16. apríla je Deň narcisov

16. apríla je Deň narcisov

16. apríla je Deň narcisov

V piatok, 16. apríla 2010, sa uskutoční v mestách a obciach Slovenska jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Už po 14–ty krát sa tak bude Liga proti rakovine uchádzať o dôveru ľudí.


Headline tohtoročnej kampane „Narcis opäť spojí všetkých, ktorí sa rozhodnú pomôcť“.

vyjadruje spolupatričnosť a jednotu v boji proti zákernej chorobe v mestách a obciach na Slovensku. Význam a myšlienku headlinu dopĺňa mapa Slovenska spolu so 78 narcismi zastupujúcimi okresné mestá na Slovensku. Narcis bude spájať mestá a obce a šíriť tak svoje posolstvo spolupatričnosti a jednoty prostredníctvom TV, RO spotov a iných foriem medializácie na celom Slovensku.

Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojí 628 spoluorganizátorov z radov materských, základných a stredných škôl, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, zdravotnícke inštitúcie, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, kluby a pobočky Ligy proti rakovine a ďalšie právnické osoby.

15 622 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude označených identifikátormi v podobe umelého kvetu narcisu, ukončeného žetónom do nákupného vozíka s logom a názvom Liga proti rakovine, so slovným označením Deň narcisov 2010 a číslom dobrovoľníka. Každý dobrovoľník je povinný dané označenie používať. Druhým identifikačným znakom je papierová pokladnička potlačená motívom hlavného vizuálu, logom Ligy proti rakovine a dátumom 16. apríl 2010 Deň narcisov. (Pozor: pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).

Možnosti podpory

Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom:

    * na účet zbierky č. 2629740400/1100,
    * do pokladničiek v deň zbierky – 16. apríla 2010,
    * zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 EUR na číslo 848 v termíne od 6. do 20. apríla 2010 v sieti všetkých mobilných operátorov.

Konkrétne formy pomoci

Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach, Linka pomoci na t.č. 02/52 96 51 48, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova. Nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie, podpora klinických a výskumných projektov.
- redakcia -
16.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet