ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Poslanci prediskutovali rozhodnutie o čiastočnom otvorení vzdušného priestoru

Poslanci prediskutovali rozhodnutie o čiastočnom otvorení vzdušného priestoru

Poslanci prediskutovali rozhodnutie o čiastočnom otvorení vzdušného priestoru

Politické skupiny EP dnes v rozprave o obmedzeniach európskych letov, spôsobených sopečným prachom, uvítali rozhodnutie členských krajín EÚ čiastočne otvoriť vzdušný priestor. Európska ľudová strana poukázala na ekonomické dôsledky súčasnej situácie a vyzdvihla myšlienku poskytnutia finančnej podpory pre leteckých prepravcov z rozpočtu EÚ, kým socialisti, liberáli a skupina Zelených vyzdvihli najmä potrebu zlepšiť vlakové siete v EÚ.


Španielsky minister pre vzťahy s EÚ, Diego LÓPEZ GARRIDO, zastupujúci v rozprave Radu uviedol, že z narušenia letovej prevádzky sa stala "neočakávaná a vážna kríza" pre Európu.  Zdôraznil, že hoci EÚ nemá veľké právomoci v tejto oblasti, členským štátom sa podarilo pristúpiť ku "koordinovanej a dynamickej" odpovedi. V pondelok 19. apríla sa všetci ministri dopravy členských krajín EÚ pomocou videokonferencie jednohlasne dohodli na návrhu Eurokontrol-u kontrolovať každých 6 hodín kvalitu ovzdušia a poskytnúť členským krajinám spoľahlivé informácie o otvorení bezpečných letových dráh od 20. apríla. Boli ustanovené tri letové zóny: bezletová zóna v oblastiach so sopečným mračnom; plne otvorená letová zóna v oblastiach, kde sa sopečný prach nenachádza; a stredná zóna, v ktorej sú lety povolené pri sledovaní bezpečnostných podmienok, vzhľadom na možnú prítomnosť určitých koncentrácií sopečného prachu. Ako vo svojom vystúpení dodal, členské krajiny musia v každom prípade "vynaložiť čo najväčšie úsilie na to, aby občanov presvedčili o potrebe využívania alternatívnych spôsobov dopravy počas tejto krízy".

  Eurokomisár pre dopravu Siim KALLAS vo svojom príspevku uvítal rozhodnutie Eurocontrol-u čiastočne spustiť letovú prevádzku a zdôraznil potrebu koordinovanej celoeurópskej odpovede na súčasný problém. "Bezpečnosť je na prvom mieste a v tejto oblasti sa nebudú robiť žiadne kompromisy", uviedol. Spomenul tiež obmedzené právomoci Komisie, keďže rozhodnutie uzatvoriť vzdušný priestor sa uskutočňuje na medzivládnej úrovni a je založené na vyhodnotení situácie nezávislými odborníkmi na danú oblasť. Okrem toho vyzval na efektívnu implementáciu balíka známeho ako "Spoločné európske nebo" a na zlepšenie uplatňovania práv leteckých cestujúcich, vyplývajúcich z legislatívy EÚ.
 
    Po
vystúpení Rady a Komisie nasledovali príspevky europoslancov.
 
   "Ako sa ukázalo, bez leteckej prepravy sa európska spoločnosť a európske hospodárstvo dostali do vážnych problémov", uviedla poslankyňa Corien WORTMANN-KOOL (NL) zo skupiny EPP. "Prístup kladenia bezpečnosti na prvé miesto" bol podľa nej správny, no rovnako dôležité bolo aj rozhodnutie "čo najskôr sprístupniť vzdušný priestor".  Zdôraznila, že letecké spoločnosti utrpeli vážne hospodárske straty, a to aj v súvislosti s potrebou zaplatiť kompenzácie cestujúcim. "Je v tejto situácii správne, aby všetky náklady znášali iba leteckí prepravcovia?
Nemali by sa poskytnúť aj financie z rozpočtu EÚ", pýtala sa v pléne.
 

Predseda skupiny S&D Martin SCHULZ (DE) poukázal na "ľudskú dimenziu krízy" a hovoril o tisíckach ľudí, ktorí uviazli v rôznych končinách sveta. Hovoril tiež o nákladoch pre leteckých prepravcov, pričom pripomenul, že ich finančné straty sú väčšie ako po 11. septembri. Táto kríza podľa neho jasne poukázala na potrebu zlepšiť interoperabilitu národných železničných systémov.

"Príroda sa ukázala byť silnejšia než technológia", uviedla liberálka Gesine MEISSNER (DE) zo skupiny ALDE. Poukázala na to, že "aj napriek 20 rokom diskusií" o vytvorení jednotného európskeho trhu v oblasti dopravy a dlhodobým rozhovorom o projekte jednotného európskeho neba sa EÚ ešte stále nepodarilo dosiahnuť významnejší pokrok v tejto sfére.

V mene skupiny Zelených (Greens/EFA) vyjadril poslanec Michael CRAMER (DE) poďakovanie za rozhodnutie uzatvoriť európsky vzdušný priestor, pretože "prioritou musí byť bezpečnosť a nie zisk". Ako tiež dodal, táto situácia vyzdvihla potrebu investovať viac do najbezpečnejšej a najudržateľnejšej formy prepravy - železničnej dopravy".

Peter VAN DALEN (NL) v mene skupiny ECR kritizoval orgány EÚ za ich "príliš prísne rozhodnutie" tak rýchlo uzatvoriť vzdušný priestor a uvítal znovuotvorenie určitých letových dráh. Testovacie lety podľa neho preukázali bezpečnosť opätovného spustenia letovej prevádzky.

Naopak, Lothar BISKY (DE) za skupinu GUE/NGL ocenil rozhodnutie orgánov zodpovedných za bezpečnosť "nezahrávať sa s ľudskými životmi"  a vyzval na "záväznú dohodu" s leteckými prepravcami o zachovaní pracovných miest a neznižovaní platov ich zamestnancov.

Podľa Francesca SPERONIHO (IT) zo skupiny EFD reagovali zodpovedné orgány na vývoj situácie "príliš pomaly, najmä čo sa týka zatvárania letísk, keď sa už sopečné mračno vzdialilo od ich vzdušného priestoru". Podľa jeho slov je potrebné "vyhnúť sa plošným zákazom letov a zamerať sa na vhodné a konkrétne opatrenia".

- Zuzana REPKOVÁ -
20.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet