ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > 40. výročie Dňa Zeme bude 22 apríla 2010

40. výročie Dňa Zeme bude 22 apríla 2010

Už tradične si 22.apríla pripomíname ako Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému, celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.


Štyridsať rokov po prvom Dni Zeme, je svet vo väčšom riziku ako inokedy.  Zatiaľ čo zmena klímy je najväčšou výzvou našej doby, ale tiež predstavuje najväčšiu príležitosť - jedinečná príležitosť vybudovať ju zdravú a prosperujúcu, čisté úspory energie pre súčasnosť i budúcnosť.

Deň Zeme 2010 môže byť bod zvratu v napredovaní politiky v oblasti klímy, energetickej účinnosti, obnoviteľnej energie a vytvárania zelených pracovných miest.

Deň Zeme 2010 je rozhodujúca príležitosť pre jednotlivcov, korporácie a vlády, aby sa spojili a vytvorili globálnu zelenú ekonomiku.

Pripojte sa k viac ako jednej miliardy ľudí v 190 krajinách, ktoré podnikajú kroky pre Deň Zeme.
- redakcia -
21.04.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet