ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Slovensko úspešne zvládlo šesť rokov v Európskej únii

Slovensko úspešne zvládlo šesť rokov v Európskej únii

Slovensko úspešne zvládlo šesť rokov v Európskej únii

Slovensko je už šesť rokov súčasťou zjednocujúcej sa Európy. Spolu s ďalšími deviatimi štátmi strednej a východnej Európy zosilnel náš hlas pri rozhodovaní o európskych otázkach.


Členstvo Slovenska v Európskej únii je úspešný príbeh. Príprava na členstvo pomohla Slovensku zvládnuť proces transformácie ekonomiky a spoločnosti. Slovensko kvalitne zvládlo vstup do Schengenu, ako aj eurozóny, čím naplnilo svoje zásadné eurointegračné ambície.

Faktom je, že prevažná väčšina obyvateľov Slovenska naďalej vníma členstvo v Únii pozitívne, no na druhej strane, naša verejnosť stále nejaví dostatočný záujem o aktívne zapojenie sa do európskych tém. Dôvodom môže byť falošný pocit, že Európska únia sa netýka nášho každodenného života, ale že ide o len akúsi vzdialenú zahraničnú politiku.

"Je načase začať európsku agendu vnímať ako neoddeliteľnú súčasť domácej politiky, pretože rozhodnutia "Bruselu" ovplyvňujeme aj my na Slovensku," povedala pri príležitosti výročia vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Andrea Elscheková – Matisová.

Po páde železnej opony sa väčšina krajín strednej a východnej Európy chcela opäť ocitnúť ako súčasť jednotnej, prosperujúcej Európy. Podarilo sa to v roku 2004, keď privítala medzi seba 10 nových členov a stredomorskej oblasti (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko). Integračné chute nepoľavili ani po tom a Európska únia dala v roku 2007 zelenú na vstup aj Rumunsku a Bulharsku. Európania tak naplnili Schumanovu myšlienku spojenia všetkých európskych demokratických národov.

"Aj keď si to ľudia možno veľmi neuvedomujú, šesť rokov v Únii im prinieslo obrovské výhody. Do krajín Schengenského priestoru môžeme cestovať len na občianky preukaz, zmizli colné kontroly. Rovnako získať prácu v niektorej inej členskej krajine už nie je tak zložité," vyzdvihla členstvo v Únii vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková – Matisová.

Slováci môžu napríklad aj lacnejšie telefonovať zo zahraničia, zvýšila sa bezpečnosť internetového nakupovania alebo cestujúci v leteckej doprave majú väčšie spotrebiteľské práva. Nenaplnili sa ani negatívne hlasy pôvodných členských krajín, že toľko nováčikov naraz Únii uškodí. Práve naopak, všetci členovia zintenzívnili vzájomný obchod, odbúrali sa prekážky na slobodný pohyb ľudí, tovarov a služieb, základných pilierov Európskej únie.

- Tomáš HALÁN - Press Officer - Representation of the European Commission in Slovakia -
01.05.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet