ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Križovatka dostane tvár až na jar

Križovatka dostane tvár až na jar

Križovatka dostane tvár až na jar

Po vybudovaní kruhového objazdu zostal na pozemku základnej školy holý breh. Stred tohto dopravného uzla tvorí hlina, v ktorej je posadené pouličné osvetlenie. Dva javory stratili pol koruny.


Z holého svahu na pozemku školy (viď. mapa lokalita 1) spravia technické služby mesta hustý lesík. Táto lokalita sa bude podobať na breh za informačnými tabuľami na ulici M. R. Štefánika. Vzrastlé dreviny budú premiestňované do rôznych častí mesta a nahrádzané novými. Takže pri kruhovom objazde bude základná škola i lesná škôlka.

Dva globózovité javory boli zohavené (viď. mapa lokalita 2) na podnet dopravného inšpektorátu s odôvodnením, že zavadzajú vo výhľade na dopravné značenie. Stromy by sa vedeli z tohto zásahu spamätať, ale po dorastení koruny by sa muselo orezanie opakovať. Javory budú teda zrezané.

Na pozemku (viď. mapa lokalita 3) , kde bola asanovaná krovitá výsadba, bude vysadených asi 6 stromov. 3 brezy (viď. mapa lokalita 4), stojace opodiaľ, budú postupne odstraňované. Súčasťou rekonštrukcie križovatky bolo umiestnenie pouličného osvetlenia do takej blízkosti týchto stromov, že vrchol lampy je v korunách.

O podobe strednej časti kruhového objazdu (viď. mapa lokalita 5) vám nevieme podať informáciu. Vedúci oddelenia výsadby a údržby zelene TSM v Novom Meste nad Váhom Ing. Bolebruch povedal na Komisii ochrany životného prostredia: „Nechajte sa prekvapiť, čo tam na jar chystáme!“ Tak si teda počkajme na jarné prekvapenie. Prameň o tom bude určite informovať.

- redakcia -
16.09.2005

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet