ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > V čom sa skrýva zmena k lepšiemu?

V čom sa skrýva zmena k lepšiemu?

V čom sa skrýva zmena k lepšiemu?

Tento text je apelom na životnú nevyhnutnosť dodržiavania určitých morálnych zásad v každej oblasti života spoločnosti a teda aj v politike. Jedine každodenný život podľa morálnych kritérií totiž dokáže vytvoriť zdravý základ, na ktorom možno vybudovať harmonickú spoločnosť. Nič iného! Nijaké, ani tie najlepšie znejúce riešenia neprinesú nikdy želaný, dlhodobý a trvalo udržateľný rozvoj, ak sa ich tvorcovia a uskutočňovatelia, čiže politici i celá spoločnosť, nebudú vo svojom živote riadiť určitými, už spomínanými, vysokými morálnymi štandardami. To je jednoducho základ, bez ktorého sa nepohneme ďalej!


   Každý spoločenský systém a každá snaha o jeho reformu, budovaná na iných základoch, bude mať určité dlhšie, alebo kratšie trvanie, avšak nakoniec, tak ako všetky doterajšie systémy a snahy v dejinách ľudstva, sa vždy zrúti!
 
   Padol Egypt, padlo staroveké Grécko, padol Rím, padla Hitlerova tisícročná ríša, padol komunizmus, ktorý tu mal byť na večné časy a zákonite musí padnúť aj súčasný systém, pretože tak, ako vo všetkých predchádzajúcich prípadoch, aj v ňom už celková morálna prehnitosť vo všetkých oblastiach života spoločnosti dosahuje svojho vrcholu. Dosahuje vrcholného bodu zlomu, za ktorým tak, ako tomu bolo vždy doposiaľ, nasleduje už iba strmhlavý pád nadol.

   Už pred 5000 rokmi nám boli ukázané princípy, na ktorých má byť budovaná ľudská spoločnosť, ak má byť úspešná, harmonická a jej vývoj trvalo udržateľný. Tieto princípy sú zhrnuté v Desatore! K nim treba pripočítať i zásadné odporučenie Krista nerobiť iným to, čo nechceme, aby iní robili nám.

   Ľudstvo dneška tieto princípy pozná, hovorí o nich, ale je na míle vzdialené od toho, aby podľa nich aj žilo! Či už každý človek sám, vo svojom osobnom živote, alebo spoločnosť ako celok, ktorá by ich dodržiavanie zahrnula do svojho zákonodarného systému.

   Avšak každá spoločnosť a každý systém, ktorý sa neriadi vysokými princípmi Desatora a základnými zásadami Kristovej náuky nesie v sebe už od samého počiatku zárodok smrteľnej choroby, v dôsledku ktorej musí skôr či neskôr dospieť ku skaze a zničeniu! Čím neskôr, tým  zásadnejšie! Pohľad do vzdialenej i nedávnej histórie je toho dôkazom!

   Na tejto planéte a v tomto stvorení totiž nemá stáleho trvania nič, čo sa neopiera o princípy Desatora a o podstatu Kristovho učenia, čiže o Vôľu Božiu! Ak teda obyčajní ľudia, tvoriaci základ každej spoločnosti, ako i určitá elita, ktorá vzíde z ich radov, čiže súčasní politici, ak títo všetci nebudú sami osobne vnútorne pevne stáť na týchto princípoch, žiť nimi a aktívne ich uplatňovať pri všetkom, čo robia, k nijakej významnej a zásadnej zmene ľudskej spoločnosti k lepšiemu nebude môcť nikdy dôjsť.

   Bez tohto nevyhnutného základu budeme vždy kráčať od jednej krízy k druhej a nakoniec až k celkovému zrúteniu a pádu tejto civilizácie, pretože inej cesty, ako cesty v súlade s Božou Vôľou vo stvorení niet! Ani pre jednotlivca, ani pre celú ľudskú spoločnosť!

   Áno, môžeme ísť aj vlastnými cestami, avšak nikdy nie trvalo, ale vždy iba určitý čas. Lebo ako sa vraví: „Všetko do času, Pán naveky!“. V praxi to znamená, že dlhodobú trvácnosť môže mať iba to, čo sa opiera o Božiu Vôľu! Všetko ostatné bude vždy trvať iba dočasu! Na tom nič nezmení ani vzdelanosť, ani peniaze, ani moc, ani prosperujúca ekonomika, ani vojenská sila, ani nič iného! Veľkou a nezodpovedanou otázkou zostáva, ako je vôbec možné, že to ľudia ešte doteraz nepochopili?
- Milan Šupa -
14.06.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet