ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Od 1. júla platia v EÚ nové pravidlá v oblasti označovania potravín vrátane nového loga EÚ pre označovanie ekologických potravín

Od 1. júla platia v EÚ nové pravidlá v oblasti označovania potravín vrátane nového loga EÚ pre označovanie ekologických potravín

Od 1. júla platia v EÚ nové pravidlá v oblasti označovania potravín vrátane nového loga EÚ pre označovanie ekologických potravín

Od 1. júla 2010 nadobudli v EÚ účinnosť nové pravidlá pre označovanie ekologických potravín, v ktorých je zahrnutá aj požiadavka zobraziť nové logo EÚ pre ekologické výrobky.


Na predbalených ekologických potravinách, ktoré boli vyrobené v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ a ktoré spĺňajú potrebné normy, sa bude odteraz povinne zobrazovať tzv. „eurolist“ („Euro-Leaf“). Okrem označenia EÚ sa budú naďalej používať iné súkromné, regionálne či celoštátne logá. Uvádzanie loga na nebalených a dovážaných ekologických výrobkoch je nepovinné. Okrem znázornenia loga zahŕňajú nové pravidlá označovania aj povinné označenie miesta produkcie zložiek výrobkov a číselný kód orgánu, ktorý vykonáva kontrolu. Prevádzkovatelia majú na dosiahnutie súladu s novými pravidlami označovania k dispozícii dvojročnú prechodnú lehotu. Ďalšou zmenou sú po prvýkrát zavedené pravidlá EÚ týkajúce sa ekologickej akvakultúry.

„Naším cieľom je, aby sa z nového loga EÚ stal široko uznávaný symbol ekologickej produkcie potravín v rámci EÚ dodávajúci spotrebiteľom istotu, že tovar je vyrobený v úplnom súlade s prísnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa ekologického poľnohospodárstva“, vyhlásil komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş. „Pevne verím, že tieto zmeny nepodporia len rozvoj odvetvia ekologického poľnohospodárstva, ale aj zvýšenú ochranu spotrebiteľa.“ 

 

„Eurolist“ znázorňuje hviezdy EÚ zoskupené v tvare listu na zelenom podklade a spotrebiteľom vysiela dva jasné signály: príroda a Európa. Komisia vzor zaregistrovala ako kolektívnu ochrannú známku. Logo, ktoré navrhol nemecký študent Dušan Milenković, sa stalo jasným víťazom online hlasovania, ktoré nadväzovalo na súťaž vyhlásenú pre študentov umenia v EÚ. Víťaz a študenti, ktorí sa umiestnili na ďalších popredných miestach budú 19. júla 2010 ocenení na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli, ktoré sa organizuje tak, aby prebiehalo súčasne s konferenciou o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky 19. a 20. júla.

 

Nové podmienky pre ekologickú akvakultúru

 

Nové pravidlá sa vzťahujú na ekologickú produkciu rýb, mäkkýšov a morských rias. V pravidlách sa stanovujú podmienky, ktoré platia v celej EÚ pre vodné prostredie produkcie, oddelenie ekologických a neekologických jednotiek a upresňujú sa podmienky dobrých životných podmienok zvierat, vrátane hustoty chovu, ktorá je merateľným ukazovateľom dobrých životných podmienok. V pravidlách sa tiež stanovuje, že je potrebné chrániť biodiverzitu a nepovoľuje sa používanie umelých hormónov na reprodukciu. Malo by sa používať ekologické krmivo doplnené krmivom z udržateľného rybolovu. Pre produkciu lastúrnikov a morských rias platia osobitné pravidlá.

 

Komisárka pre rybolov a námorné záležitosti Maria Damanaki k novým pravidlám uviedla: „Celoeurópske pravidlá ekologickej akvakultúry sa stali realitou. Spotrebiteľom poskytnú lepší výber a podporia riadnu a environmentálne prijateľnú produkciu a životaschopnú alternatívu k tradičnému intenzívnemu prístupu. EÚ je najväčším trhom s morskými plodmi na svete a je preto vhodné, aby Európa zohrávala hlavnú rolu v stanovovaní komplexných pravidiel v tejto oblasti. Medzi priority môjho funkčného obdobia patria udržateľnosť a sociálna súdržnosť v odvetviach rybolovu a akvakultúry. Nové pravidlá pre ekologickú akvakultúru sú míľnikom v integrovaní týchto priorít do akvakultúry.“ 

 

V roku 2008 bolo v Európe približne 123 certifikovaných prevádzok ekologickej akvakultúry, pričom celkový počet takýchto podnikov vo svete je 225.  V roku 2008 vyprodukovali tieto podniky takmer polovicu svetovej produkcie, teda 50 000 ton.  Z hľadiska produkcie má prvenstvo týchto päť členských štátov – Spojené kráľovstvo, Írsko, Maďarsko, Grécko a Francúzsko. Najčastejšie chovaným druhom je losos.

 

Podrobné informácie o nových pravidlách nájdete a logo ekologických výrobkov EÚ si môžete stiahnuť na webovej stránke ekologického poľnohospodárstva EÚ: www.organic-farming.europa.eu

 

Informácie o konferencii o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky nájdete tu: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm

 

 


- Tomáš HALÁN -
01.07.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet