ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Slováci sa za prácou alebo vzdelaním do zahraničia nehrnú

Slováci sa za prácou alebo vzdelaním do zahraničia nehrnú

Sťahovanie sa za prácou, vzdelaním či za lepším platom nie je pre Európanov nič nové. Robili tak už niekoľko storočí a v súčasnosti sa pridali aj dôchodcovia, ktorí chcú stráviť jeseň svojho života na krásnych miestach Európy.


Až 60 % Európanov považuje podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer pracovnú mobilitu za prospešnú pre európsku integráciu. Takmer polovica občanov Únie si myslí, že mobilita prináša pozitíva aj pre jednotlivcov. Pritom iba 17 % Európanov sa nazdáva, že mobilita jednotlivcom neprospieva.

 

Aj keď sa občania vyjadrujú o sťahovaní sa za prácou pozitívne, skutočná mobilita v rámci Európy je nízka. V priemere len 2 % občanov EÚ v súčasnosti žije v inom členskom štáte. Len 10 % Európanov žilo alebo pracovalo v zahraničí (v EÚ alebo mimo EÚ). Rovnako sú na tom aj Slováci. Iba každý desiaty v minulosti žil, pracoval alebo študoval v zahraničí. "Občania Slovenskej republiky by mali viac aktívne využívať slobodu cestovania za prácou alebo štúdiom do zahraničia. Môžu tak získať nové pracovné zručnosti alebo naučiť sa nový jazyk. V budúcnosti im to môže pomôcť lepšie sa uplatniť na slovenskom pracovnom trhu," povedala vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková – Matisová.

 

Asi tretina Európanov (34 %) si myslí, že v zahraničí si ľahšie nájdu prácu ako vo vlastnej krajine. V blízkej budúcnosti o práci v zahraničí uvažuje jeden z piatich Európanov (17 %).

 

V rámci jednotlivých krajín však existujú výrazné rozdiely. Takmer tri štvrtiny (74 %) Lotyšov a 68 % Litovčanov hovoria, že ich šanca nájsť si prácu v zahraničí je lepšia ako doma. Rovnako si to myslia aj dve tretiny Slovákov (64 %) a viac ako polovica Malťanov (55 %), Estóncov (53 %) a Maďarov (50 %).

 

Najviac ochotní vycestovať do iného regiónu vo vlastnej krajine sú obyvatelia Cypru (40 %), Francúzi (32 %) a Holanďania (28 %). Na porovnanie, zmeniť región je na Slovensku ochotný iba každý 10 obyvateľ.

 

Rozdielne sú aj motívy na presťahovanie sa za prácou. Obyvatelia 12 nových členských štátov sú motivovaní najmä ekonomickými úvahami. Jeden z piatich Lotyšov (23 %), Slovákov a Litovčanov (po 21 %) a každý štvrtý obyvateľ Českej republiky (20 %) odpovedali, že ak by v zahraničí alebo v inom regióne zarobili viac ako trojnásobok svojej súčasnej mzdy, za prácou by vycestovali. Silným motívom je aj nezamestnanosť. Obyvateľov EÚ-15 motivujú najmä iný spôsob života v novej krajine a kultúrne faktory.

 

Väčšina Európanov, ktorí pracujú v zahraničí, majú v pláne získať tam stále miesto alebo ostať tam najdlhšie, ako je len možné. Jeden z piatich pracujúcich v zahraničí tam ostal viac ako 10 rokov.

 

Zdrojmi informácií o pracovnej mobilite sú najmä osobné kontakty a internet. 21 % Európanov použilo na nájdenie práce v zahraničí agentúry verejného sektora. Približne tretina respondentov žijúca v Estónsku, na Slovensku (33 %) a v Slovinsku (31 %) počula o európskej službe zamestnanosti EURES.

 

Dôvodmi, prečo Európania nechcú ísť pracovať do zahraničia, sú strata domova, opustenie svojej rodiny a priateľov. Za hlavnú prekážku mobility je jazykový problém.  Najmenej ochotní presťahovať sa za prácou do inej krajiny sú starší ľudia. Naopak, muži, mladí ľudia a ľudia, ktorí žijú sami v domácnosti sú viac naklonený ísť pracovať do zahraničia. Rovnako uvažujú aj ľudia, ktorí už v minulosti študovali alebo pracovali v zahraničí.

 

Voľne sa pohybovať po členských štátoch Únie alebo pracovať v inej členskej krajine povolenia nebolo vždy samozrejmosťou. Prvýkrát dostali Európania toto právo v roku 1968 v rámci "Spoločného európskeho trhu". Ďalšie zmeny priniesol až rok 1993, kedy Európska únia prijala nové pravidlá pre slobodný pohyb tovarov, služieb a kapitálu. Po prijatí 10 členských krajín v roku 2004 a Bulharska a Rumunska v roku 2007 začali na spoločnom trhu platiť prechodné opatrenia. Tie musia skončiť najneskôr v máji 2011, respektíve v januári 2014.

 

Prieskum Eurobarometer sa uskutočnila na žiadosť Európskej komisie spoločnost TNS Opinion & Social v dňoch 13. novembra až 9. decembra 2009. Prieskum zahŕňa populáciu príslušných národností v členských štátoch EÚ a obyvateľov zo všetkých členských štátov EÚ vo veku viac ako 15 rokov

 

Celý prieskum Eurobarometer číslo 337 nájdete tu: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_339_320_en.htm

 

 

- Tomáš HALÁN -
13.07.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet