ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Eurobarometer: Alkohol za volantom netoleruje 96 % občanov Slovenska

Eurobarometer: Alkohol za volantom netoleruje 96 % občanov Slovenska

Európska komisia chce prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti na európskych cestách. Odhaduje sa, že keby všetci používali pri jazde bezpečnostné pásy, dodržiavali rýchlostné limity a nešoférovali pod vplyvom alkoholu, každý rok by sa mohlo na európskych cestách zachrániť až 12-tisíc ľudských životov. Európska komisia uskutočnila prieskum zameraný na zistenie otázky o bezpečnosti cestnej premávky medzi občanmi 27 členských štátov EÚ.


Na otázku, či respondent riadil auto, odpovedalo 7 občanov EÚ z 10 pozitívne: 49 % z nich šoférovalo auto väčšinu dní v týždni, 16 % sadá za volant 1 až 3-krát týždenne, 3 % použilo auto 1-3 krát za mesiac a iba 1 % menej ako raz za mesiac.

 

V 13 členských štátoch najmenej tri štvrtiny respondentov uviedlo, že riadilo auto (od 76 % v Taliansku a Nemecku po 82 % v Slovinsku), kým v niektorých východoeurópskych krajinách – Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a Maďarsko – tento podiel prestavoval menej ako polovicu (36 % - 49 %). Na Slovensku jazdí často (takmer každý deň) tretina občanov (30 %) a každý šiesty Slovák (15 %) sadá za volant aspoň jeden až trikrát týždenne.

 

Za hlavný bezpečnostný problém považuje 94 % občanov EÚ šoférovanie auta pod vplyvom alkoholu. Slováci sú voči tomuto problému stavajú prísnejšie ako priemerný Európan. Alkohol za volantom netoleruje až 96 % občanov Slovenska. Na opačnom konci sú Íri, kde až tretina občanov nepovažuje alkohol za volantom za vážny problém.

 

Bezpečnosť na cestách ohrozujú podľa Európanov najmä vodiči, ktorí prekračujú rýchlostné limity (78 %) a šoféri a spolujazdci, ktorí pri jazde nepoužívajú bezpečnostné pásy (74 %).

 

"Som veľmi rada, že občania Slovenska si uvedomujú, ako dôležité je dodržiavať bezpečnosť na cestách napríklad tým, že pred cestou nepožijú alkohol alebo použijú bezpečnostné pásy. Verím, že tieto čísla z dnešného prieskumu Eurobarometer sa premietnu aj do nášho reálneho života na cestách," povedala vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková – Matisová.

 

Podiel respondentov, podľa ktorých je prekročenie rýchlostných limitov hlavným bezpečnostným problémom v ich krajine, sa pohyboval od 52 % vo Švédsku až po 94 % na Cypre. Rýchla jazda na cestách sa nepáči 85 % Slovákom.

 

Tri štvrtiny Európanov (76 %) považuje za hlavný bezpečnostný problém telefonovanie z mobilného telefónu počas jazdy bez použitia hands-free zariadenia. Ak ho šofér má, je to problém pre štvrtinu (26 %) občanov Únie. Najviac výhrad voči telefonovaniu počas šoférovania majú Slováci a Belgičania (po 61 %).

 

Životy na cestách ohrozujú aj nepripútaní vodiči. Myslia si to najmä Cyperčania, Taliani, Francúzi, Španieli a Gréci (od 84 do 89 %). Aj Slováci sa na nepripútaných šoférov a spolujazdcov pozerajú prísne. Za bezpečnostný problém to považujú skoro dve tretiny Slovákov (70 %). Naopak, v Írsku a vo Švédsku si to myslí menej ako polovica respondentov (po 47 %).

 

Na bezpečnosť na cestách by si mali posvietiť aj vlády členských krajín. Tesná väčšina Európanov (52 %) uviedla, že otázka bezpečnosti by mala byť hlavnou alebo druhou prioritou národnej vlády. Až tretina (31 %) respondentov uviedla, že ich vláda by sa mala prioritne zamerať na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

 

Druhým najčastejším opatrením, ktorým by sa národné vlády mali zaoberať, je zlepšenie dodržiavania dopravných predpisov. Vlády by sa mali sústrediť na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky podľa 42 % respondentov.

 

V Dánsku, Taliansku, Litve, Luxembursku a na Cypre vyžadujú respondenti zlepšenie dodržiavania dopravných predpisov, aby sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky.  Respondenti v Rakúsku, Francúzsku a Holandsku, na druhej strane, uprednostňujú opatrenia, ktoré majú zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s tuzemskými a zahraničnými páchateľmi dopravných priestupkov.

 

Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil formou rozhovorov (cez pevné telefónne siete, mobilné telefóny alebo formou face-to-face) na reprezentatívnej vzorke občanov EÚ (vo veku 15 rokov a viac), ktorí žijú v 27 členských krajinách. Počas prieskumu sa realizovalo vo väčšine krajín 1000 rozhovorov, celkovo vykonala spoločnosť Gallup 25 629 rozhovorov v čase od 14. do 18. júna 2010.

 

Celý prieskum Flash Eurobarometer číslo 301 nájdete na webovej stránke: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm 

 

 

- Tomáš HALÁN -
20.07.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet