ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Čchi-kungu

Čchi-kungu

Čchi-kungu

Existuje jedno staré čínske príslovie:

„Keď voda prúdi, tvorí život.“

...


Zdravotné problémy

Ako ľudské organizmy na tejto planéte sa musíme neustále pohybovať, vykonávať nejakú aktivitu, aby sme udržali náš organizmus pri živote. Ak sme lenivý alebo pripútaný k lôžku naše telo a myseľ upadajú, a preto sme nútený cvičiť, aby sme stimulovali a zvýšili metabolický index nášho tela. Žiaľ, dnešný takzvaný moderný technologický svet nás v skutočnosti „prináša do hrobu“. Dnešný životný štýl a počítačové šialenstvo nás menia v odlišné pokolenie s veľkými vnútornosťami, malým mozgom a drobnými končatinami. Jednoducho, po fyzickej stránka sa vraciame vo vývoji späť. Na druhej strane náš materiálne zameraný vysoký životný štandard ako merítko úspechu v živote, znamená viac účtov viac dlhov. Málokto si dnes dokáže v kľude vychutnať dobré jedlo alebo spokojný nočný spánok kvôli stresu a obavám. Keďže naša myseľ a telo sa vlastne pod vplyvom technologického vývoja stávajú nadbytočnými, naša životná sila pomaly mizne. Pokles v obehu energie Čchi a krvi v našej krehkej pozemskej schránke je zjavný. Sme ako stojaca zahnívajúca voda, hodnota nášho metabolického indexu klesá na nebezpečnú úroveň, čím sa vystavujeme nebezpečenstvu vzniku známych či neznámych ochorení. Práve tu vyvstáva dôležitosť tradičnej čínskej medicíny (TCM) a teórii harmónie Jinu a Jangu.

Ako funguje liečebná metóda Čchi-kungu?

Čchi-kung, ako tradičná čínska liečebná metóda, má dlhotrvajúcu históriu. Jej korene siahajú až k počiatku vzniku samotnej čínskej civilizácie pred viac ako 6000 rokmi. Početná čínska populácia ju nepretržite používa až do dnešných dní. Skutočné praktizovanie tradičného čchi-kungu v jeho rôznych formách je však stále zväčša neznáme a všeobecne nesprávne chápané. Takéto povrchné vnímanie viedlo až k tomu, že toto vynikajúce liečebné umenie je jednoducho pokladané za poverčivé praktiky.
Čchi-kung nám ponúka liečebné a bojové hodnoty, ale zároveň je aj veľmi efektívnou samoliečebnou terapiou. Avšak nato, aby človek porozumel, ako táto metóda funguje, potrebuje najprv pochopiť, ako Číňania vysvetľujú vznik chorôb a samoliečiace schopnosti tela.

Samotný vznik vesmíru popisujú niekoľko tisícročnou teóriou Veľkého predelu od Wuťi (Prázdnota) k Tchajťi (praprincípy Jin a Jang). Jang premieňa a Jin spojuje, vzniká tak 5 prvkov (drevo, oheň, zem, kov, voda).Teória Piatich prvkov vypovedá o formovaní všetkých vecí v Kozme. Aj naša životná energia je len smietkou vesmírneho prachu a ľudský druh produktom nedozierneho vesmíru, z čoho logicky vyplýva, že sme priamo pod vplyvom všetkých síl Matky prírody. Aj nepatrné zmeny vo Vesmíre budú mať na nás priamy vplyv, čo môže mať za následok vychýlenie harmónie Jinu a Jangu, oslabenie našich životných síl a vznik ochorení. Preto TCM uplatňuje celostný prístup, uvedomuje si prepojenosť ľudského organizmu a jeho vnútorných i vonkajších väzieb. Na človeka sa pozerá ako na celok a nielen ako na jednotlivé časti stroja. Adekvátny liečebný postup stanovuje nie podľa zistených prejavov, ale snaží sa hľadať a liečiť skutočnú príčinu ochorenia.

Starodávna čínska liečebná metóda Čchi-kung demoštruje že ani liečiteľ, ani doktor, či samotný Číňania v skutočnosti neliečia ľudí. Sú to ich drahocenné medicínske vedomosti, ktoré dovoľujú týmto špecialistom predpisovať tablety alebo byliny. Samotné tablety alebo byliny však nie sú sami o sebe liečivými činiteľmi, fungujú skôr ako stimuly. Príkladom môže byť aj akupunktúrna ihla, ktorá tiež len stimuluje vitálne body nášho tela. Rovnako to funguje aj pri Čchi-kungu. Počas terapie skúsený liečiteľ otvára energetické brány skryté pod vrstvami kože, čím sa pacient pripája na Kozmickú energiu voľne prúdiacu medzi Nebom a Zemou. Po nahromadení tejto vitálnej energie z Vesmíru ju liečiteľ uskladní v energetickom centre tela Tan-tchiene. Smerovanie Čchi energie od jedného bodu k druhému je možné uskutočniť pri dôslednej kontrole mozgových vĺn (mysle).

A to je práve ten rozhodujúci moment liečenia pomocou Čhi-kungu, kedy skúsený liečiteť dokáže ovplyvňovať prúdenie Čchi energie v tele pacienta. Keď stimuly vstúpia do nášho krvného riečišťa, spustia chemickú reakciu, ktorá ďalej aktivuje obrannú energiu Wej -čchi nášho imunitného systému. Obranyschopnosť nášho organizmu tým narastá a telo je schopné účinejšie bojovať s chorobou, čo narušila rovnováhu našich životných síl Jinu a Jangu. Postupne ale isto sa tak naše telo a myseľ dostávajú do normálu. Je opodstatnené zdôrazniť, že to nie je len zásluhou doktora, liečiteľa alebo samotných liekov, čo prispela k uzdravovaniu. Svoju úlohu zohrala pacientova vlastná obranná a liečiaca energia Wej -čchi, ktorá umožnila návrat späť do normálneho a pôvodného stavu.
Z času na čas počujeme správy o prirodzenom zázračnom uzdravení sa pacientov s onkologickými ochoreniami. Kritici môžu namietať, že tieto prípady sú veľmi zriedkavé. Áno, sú. Avšak miesto obyčajného sledovania štatistík sa skôr zamerajme na samotnú možnosť výskytu takýchto prípadov. Môže sa telo naozaj samo vyliečiť ? Z medicínskeho pohľadu na liečenie Čhi-kungom to možné je a šance sú oveľa väčšie, ako by človek očakával. Skúsme sa pozrieť na patogénne faktory týchto javov.
Podľa Číňanov je celkový zdravotný stav prepojený so 7 emóciami. Sú charakterizované ako radosť, hnev, skľúčenosť, obavy, zármutok, úzkosť a strach. Takáto disharmónia Jinu a Jangu môže viesť k rôznym psychickým alebo fyzickým problémom. Sú hlavnými patogenickými činiteľmi pre vznik dnešných chorôb, v extrémnych prípadoch môžu vyvolať aj poruchy vnútorných orgánov Cang-fu. Ako napríklad nadmerná radosť môže viesť k infarktu, alebo nadmerný hnev môže v niektorých prípadoch spôsobiť až stratu vedomia. Dnešná takzvaná vysoká životná úroveň prináša so sebou samé účty či dlhy, čo je väčšinou spojené so stresom či depresiami. Psychické problémy potom vedú k nespavosti, poruchám tráviaceho systému, mentálnym poruchám. V prípade depresií sa človek v sebaľútosti uzatvorí do svojho vlastného sveta a pri nedostatku fyzickej námahy sa podobá na pohár plný stojacej zatuchnutej vody. Trpí nedostatočným okysličením a cirkuláciou krvi i energie QI v tele. Stagnujúca a zlá krv začína pomaly degenerovať bunky v tele a premieňať ich na karcinogénne zárodky. Na druhej strane genetické ochorenia, fyzické zranenia, ožarovanie, či vírusové ochorenia môžu rovnako vyvolať nerovnováhu Jinu a Jangu. Nech je príčina akákoľvek, náš endokrinný systém odmieta produkovať potrebný objem hormónov, ktoré sú dôležité pre našu životnú silu. K tomu sa pridáva narušenie imunitného systému, kvôli oslabeniu prirodzených obraných mechanizmov.

Ale nebuďme znechutený touto negatívnou Jin stránkou scenáru, má aj svoju pozitívnu Jang stranu. Také sú zákony prírody. Pacient však stále žije, a preto ak existuje oveľa silnejší zdroj Čchi energie, ktorý by mohol priamo “dobiť“ oslabenú životnú silu, nie je dôvod, aby telo nezačalo opäť bojovať. Pomaly nabudený organizmus začne vylučovať nakazené bunky a bude produkovať nové, zdravé. To je hlavný princíp, na ktorom je postavené liečenie Čchi-kungom. A teraz nasleduje otázka ako privodiť zmeny k ozdraveniu.

V prípade, že človek pochopil predchádzajúci koncept, potom môže akceptovať túto netradičnú čínsku metódu liečenia Čhi-kung. Je to aj tým, že pri liečení je “stimulom“ práve kozmická energia, ktorú sme pred chvíľou spomínali. To ako tento fenomén zachytiť a nasmerovať, aby sa dosiahlo oživenie činnosti našich Hlavných žliaz, ktoré začnú vylučovať viac hormónov podporujúcich metabolizmus je hlavným objektom štúdia a tréningu Čínskeho Čhi-kungu. Mojich posledných 8 rokov klinickej praxe po celom svete prinieslo úspešné výsledky v liečbe pacientov s ochoreniami ako sú skleróza multiplex, leukémia, drogová závislosť, hepatitída B, mentálne poruchy, insomnia, schiziamus, astma, bolesti krížovej chrbtice, fajčenie, stuhnuté ramená, migrény atď. . V Číne to je dokonca ešte viac neuveriteľných liečebných výsledkov.

Nakoniec, je to náš vlastný mozog, ktorý riadi celý uzdravovací proces. Podľa vedcov používame len 1/10 nášho mozgu, kým ostatných 90 % je stále nepoznaných, nepoužívaných. Preto, vyzbrojení geniálnymi vedomosťami, správnymi schopnosťami a pozitívne naladení máme veľmi vysoké šance na uzdravenie. Tí, ktorí videli živé zábery z mojich predošlých liečebných seansí, alebo sa na niektorých z nich zúčastnili, sami na sebe pocítili moju Čchi, silu a vedia, že za tým definitívne niečo je. K mojich schopnostiam len toľko, možno sa mi podarilo otvoriť nejakú novú “komoru“ môjho mozgu, čo mi umožňuje robiť veci, ktoré iní nedokážu. Ale stále som len normálny človek. Ak sa mne podarilo dosiahnuť túto úroveň, môže sa to podariť každému. Takže nevzdávajte sa bez boja. Príďte na seminár a spolu sa pokúsime pracovať na úspešných výsledkoch.

ShiFu Shi DeLon
Doktorant, odborný asistent, Univerzita v ShangDong
31. generácia Šaolinských laických mníchov
12. generácia Čhen Tchaj-ťi Čchuanu

- voľný preklad Ivana Kýpeťová -
19.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet