ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Mladí ľudia na Tematíne pracujú aj tento rok

Mladí ľudia na Tematíne pracujú aj tento rok

Mladí ľudia na Tematíne pracujú aj tento rok

Ako pominulé roky, tak aj tento rok prebiehajú rekonštrukčné práce na hrade Tematín.


Ten sa týči na západnom hrebeni Považského Inovca medzi obcami Lúka a Hrádok, v okrese Nové mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Historicky však k nemu patrí aj mesto Piešťany.

viac o histórii na www.tematin.eu/historia

Tento rok práce pokračujú archeologickým výskumom pod vežovou bránou a východnou delovou baštou, kde sa zatiaľ našli nové architektonické prvky a nečakané množstvo cenných predmetov, ktoré posúvajú ďalej naše poznanie o histórii a stavebnom vývoji hradu. Tieto budú verejne prezentované na jeseň tohto roku.

Prebieha tiež historicko-architektonický výskum a sanácia múrov severného paláca pod vedením metodikov.

Všetky práce realizujú dobrovoľníci, väčšinou mladí ľudia z celého Slovenska, ktorý takto môžu zažiť veľmi neobyčajné chvíle na krásnom mieste, spätí s prírodou a históriou. Nadväzujú tak nové priateľstvá a získavajú aj nové životné skúsenosti. Je to pre nich istá forma relaxu, ďaleko od civilizácie a pritom pomáhajú zachraňovať naše kultúrne dedičstvo. Každý sa k nám môže kedykoľvek pridať. V lete sme tam do 29. 8., potom cez víkendy až do polovice novembra.

foto: http://www.tematin.eu/fotografie/q/2010

- Martin -
25.08.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet