ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Sme tu! Združenie občanov miest a obcí Slovenska

Sme tu! Združenie občanov miest a obcí Slovenska

Sme tu! Združenie občanov miest a obcí Slovenska

Po márnom, dvadsaťročnom využívaní všetkých právnych prostriedkov a interpelácií najvyšším predstaviteľom štátu som presvedčený, že náš štát účelovo ochraňuje gradujúce zvrhlé konanie takzvanej samosprávy Brunoviec a mnohých samovládcov po celom Slovensku.


Ignoruje oprávnené podnety, odmieta vyvodzovať trestnú zodpovednosť voči samosprávnym prominentom a podateľov podnetov šikanuje. Ani jedna doterajšia vláda proti bezočivému protiprávnemu konaniu miestnych samovládcov a nekontrolovateľnému prepieraniu verejných financií daňových poplatníkov účinne nezakročila. Pre to som po nedávnych zmenách v štáte dospel k názoru, že jediné riešenie je, založenie Združenia občanov miest a obcí Slovenska, ktoré bude pracovať na tom, aby zodpovedné orgány nehrali divadlo, museli konať, aby vyšetrovatelia nemohli hrať veci do autu ako na páse, aby podvodníci niesli trestnú zodpovednosť a "jalový" zákon o obecnom zriadení mal sankcie za jeho porušovanie, tak ako majú riadne zákony. Dnes na deň Ústavy SR začíname náš cieľ napĺňať. Brunovce, ktoré boli podľa informácií na poslednom zasadaní OZ dovedené do stavu ohrozenia chodu a existencie obce, budú jedným z prvých prípadov, ktoré bude ZOMOS riešiť.
 

Tlačová správa

 

z 1. Valného zhromaždenia Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

 

Vinodol, 1.9.2010

 


 Symbolicky, v deň výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, sa v obci Vinodol (okr. Nitra) konalo 1. valné zhromaždenie Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).
 

Občianske združenie vzniklo na podnet občanov obcí a miest z dôvodu pretrvávajúcich, prehlbujúcich sa a neriešených problémov v územnej samospráve. Jeho cieľom je prispieť k dodržiavaniu zákonov a princípov právneho štátu v obciach a mestách.

 

„V praxi sa často stretávame s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú  nedokonalosti zákonov, najmä zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“, zdôvodnil vznik združenia jeho predseda Vladimír Špánik z obce Vinodol. 

 

V niektorých  prípadoch (obce Somotor, Zemianska Olča, Brunovce, Domaníky a ďalšie) napriek medializácii a využitiu všetkých dostupných právnych prostriedkov  sa nedarí už roky bezprávny stav napraviť a prichádza k závažnému poškodzovaniu práv občanov,  zamedzovaniu realizácie výkonu mandátu obecných poslancov a vážnym stratám na obecnom majetku. Ani posledná novelizácia uvedeného zákona tento stav nevyriešila.

 

Preto sa členovia ZOMOS chcú obrátiť na Národnú radu SR a vládu SR s konkrétnymi požiadavkami na zmenu legislatívy, ktoré v samospráve zabezpečia dodržiavanie zákonnosti, zlepšia vymožiteľnosť práva, zaistia prehľadné, účelné a efektívne nakladanie s majetkom obcí a podporia zvyšovanie odbornej spôsobilosti predstaviteľov samospráv. Zároveň ZOMOS bude pozorne sledovať aj ďalšie prípady porušovania zákona v obciach a mestách a informovať verejnosť o stave ich riešenia zo strany kompetentných orgánov. 

 
 

Vladimír Špánik, predseda ZOMOS          

- zdroj: http://brunovce.otvorene.sk -
06.09.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet