ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Rastafariani a reggae

Rastafariani a reggae

Rastafariani a reggae

„Vitajte v mene jeho cisárskej výsosti, cisára Hailleho Selassie I. Jaha rastafariho, Pána Pánov, Kráľa Kráľov, 225. nasledovníka trónu Šalamúnovho, víťazného leva júdskeho!“ „Vitajte v mene jeho cisárskej výsosti, cisára Hailleho Selassie I. Jaha rastafariho, Pána Pánov, Kráľa Kráľov, 225. nasledovníka trónu Šalamúnovho, víťazného leva júdskeho!“


 Touto pôsobivou vetou začínal všetky svoje koncerty Bob Marley a dodnes ju používajú v podobnej podobe takmer všetci reggae speváci. Reggae je bijúce srdce rastafariánstva. Čo to vlastne je? Rastafari je náboženstvo, ktorého základnou črtou je uctievanie etiópskeho cisára Haille Selassieho za druhého Ježiša Krista. Rastafariáni sú teda kresťania, ktorí uznávajú za svoju celú Bibliu, ako Starý tak aj Nový Zákon, uznávajú aj Ježiša Krista. Veria však, že Ježiš Kristus na seba druhý krát zobral podobu čierneho človeka a stal sa opäť človekom. Ich viera sa nápadne podobá na židovstvo, majú totiž podobný princíp, veria, že keď sa všetci černosi vrátia naspäť do Etiópie, nastane koniec sveta. Etiópiu uznávajú ako svoju domovinu, žiaden rastafarián vám nepovie, že jeho domovina je napríklad Jamajka, ale Etiópia. Preto ju prekrstili na Zion. Podobne boha nazývajú Jah, čo je vlastne skrátené zo židovského Jehova – Jahve. Základným zmyslom života rastafariánov je boj proti Babylonu. Za Babylon považujú všetko zlé, všetky civilizačné problémy, vojny, konzumnú spoločnosť...Známy je výrok Reggae Against Babylon. Za boj sa tu však nemyslí ako fyzická likvidácia, ale ide skôr o „liečenie“. Rastovia chcú hlavne osobným príkladom šíriť mier a lásku. Prakticky neexistuje žiadna všeobecná rastafariánska cirkev, aj keď sa zvykne udávať Etiópska cirkev, ktorá je mimochodom najstaršou cirkvou sveta. Rastafariáni sú vyznávači teórie ONE LOVE - ONE GOD - ONE DESTINY!, čo znamená že im nezáleží na cirkevnej príslušnosti, pretože Boh je len jeden a je jedno akým menom ho budeme volať. Hlavne je to čo robíme dobré a čo zlé a či veríme. Myšlienky rastafariánstva začali vznikať začiatkom 20.storočia vďaka práci a osvete Marcusa Garveya. Tento cestoval po Karibiku a Amerike a snažil sa zdvýhať povedomie černochov. Založil niekoľko organizácii, ktoré mali za úlohu prepravovať černochov do Afriky, kam podľa neho patrili. Paradoxne, veľa z tých, ktorí využili jeho služby sa vrátili naspäť... Z jeho úst vyšlo proroctvo, ktoré umožnilo nástup rastafariánstva. „S nádejou hľaďte do Afriky, kde bude korunovaný černošský kráľ a ten sa stane vaším vykupiteľom.“ Toto proroctvo sa stalo skutočnosťou v roku 1930, kedy bol v Etiópii korunovaný za cisára Haille Selassie, pôvodným menom Ras Tafari. Podľa neho sa jeho vyznávači začali nazývať rastafariáni. Sám Ras Tafari však nikdy nepotvrdil svoje božstvo, no bol veľmi dojatý, keď navštívil jamajku a uvidel tie masy ľudí, ktoré na neho pozerali ako na vykupiteľa. Rastafariánstvo má najväčšiu podporu na Jamajke, kde aj vzniklo a kde sa stalo kvázy národným folklórom. No pravoverných rastov, ktorí sa hrdo hlásia k Haillemu Selassie, tu je iba 5% celkovej populácie. Vo svete sú ich myšlienky známe vďaka hudbe reggae a ska, ktoré vznikli taktiež na Jamajke a čerpajú z myšlienok Rasta. BLESS IT!- redakcia -
14.09.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet