ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi.


Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. Často nás odrádza nedostatok času či nepríjemná spomienka na časy, keď sme sami sedeli v školských laviciach a do učenia sa nám veľmi nechcelo... Aby sme sa presvedčili o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou, alebo si len dodali trochu chuti či inšpirácie, stačí prísť do už tradičnej Uličky jazykov

v piatok 24. septembra 2010

na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

od 8.45 do 13.00 hod.

Popri stánkoch viacerých zahraničných kultúrnych inštitútov pôsobiacich u nás a Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave sa budete môcť pristaviť aj v stánku Kancelárie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad, ktorá pôsobí na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku dozvedieť napríklad viac o tom:

 - čo je viacjazyčnosť,

 - čo všetko sa v inštitúciách EÚ prekladá, a prečo je tomu tak,

 - čo je to súťaž Juvenes Translatores a kto sa do nej môže prihlásiť,

 - aký charakter má práca prekladateľa v inštitúciách EÚ.

 

Viac informácií o programe osláv Európskeho dňa jazykov nájdete na:

http://ec.europa.eu/slovensko/news/viacjazycnost/documents/program_edj_2010.pdf

 

- Tomáš HALÁN -
22.09.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet