ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Za dva dní sa začne celoslovenská Abilympiáda

Za dva dní sa začne celoslovenská Abilympiáda

Za dva dní sa začne celoslovenská Abilympiáda

Už len dva dni delia 140 súťažiacich z celého Slovenska od toho, aby mohli ukázať svoje schopnosti a zručnosti na 10. ročníku celoslovenskej Abilympiády, ktorú tento rok organizuje Zväz telesne postihnutej mládeže.


 Talentovaní súťažiaci sa od 7. do 10. októbra stretnú v priestoroch SOŠ Na Pántoch v Bratislave, aby mohli ukázať čo v nich naozaj je. 

 

„ Tento rok sme pre súťažiacich pripravili v dvoch súťažných dňoch 22 súťaži. Medzi tie najatraktívnejšie disciplíny patrí cukrárstvo, kaderníctvo, knihárstvo, jazda zručnosti, modelovanie z hliny, ozdobovanie medovníkov, počítačová editácia textu, reportážna fotografia a tvorba plagátu,,“ povedala koordinátorka Abilympiády Henrieta Horváthová.

 

Víťazi jednotlivých kategórií dostanú hodnotné vecné ceny a zároveň si zabezpečia miestenka na 9. celosvetové finále Abilympiády, ktoré sa bude konať novembri 2011 v Južnej Kórei.

 

„Hlavným cieľom súťaže je dokázať zdravému obyvateľstvu, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti,“ doplnila Horváthová.

 

10. ročník je výnimočný aj tým, že sme sa s našimi dobrovoľníkmi zapojili do projektu 72 hodín bez kompromisu. Viacerí súťažiaci berú Abilympiádu ako jediný spôsob prezentácie a získania nových pracovných miest.

 

 

 

Doplňujúce informácie:

 

V zahraničí aj u nás sa ako oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo Abilympics - v poslovenčenej podobe Abilympiáda, ktoré vzniklo zložením zo slov „Olympics of Abilities“, teda olympiáda schopností. Prvá Abilympiáda sa na Slovensku konala v decembri 1994. Pre Slovensko bol tiež dôležitý rok 1997, kedy sa Zväz telesne postihnutej mládeže odhodlal na zasadnutí Internacional Abilympisc kandidovať na uskutočnenie V. medzinárodnej Abilympiády. Od roku 1995 sa slovenskí talentovaní zdravotne postihnutí ľudia zúčastňujú aj celosvetových Abilympiád, kde dosahujú vynikajúce úspechy. Za pätnásť rokov reprezentovali Slovensko na celosvetových olympiádach schopností v Japonsku, v Austrálii, v Českej Republike a v Indii, odkiaľ priniesli 11 medailí.

- Martin Buzna -
05.10.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet