ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > 10.10.10 - Svetový deň proti trestu smrti

10.10.10 - Svetový deň proti trestu smrti

Poslanci, pripomínajúc si 8. Svetový deň proti trestu smrti, dnes schválili uznesenie, v ktorom odsúdili hrdelný trest vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností a vyzvali na bezpodmienečné celosvetové moratórium na popravy.


Predseda EP Jerzy Buzek vo svojom včerajšom prejave pri príležitosti otvorenia plenárneho zasadnutia vyhlásil, že smrť nemôže byť nikdy považovaná za akt spravodlivosti. Aj napriek tomu súčasný právny stav v 43 krajinách umožňuje vykonať trest smrti, pričom medzi krajiny s najvyšším počtom popráv sa radia Čína, Irán a Irak, uvádza sa v uznesení.

 Podľa poslancov sa len v samotnej Číne vykonalo približne 5000 popráv, čo predstavuje 88% všetkých popráv na celom svete, v Iráne bolo popravených najmenej 402 osôb, v Iraku 77 a v Saudskej Arábii 69. Irán pritom do dnešného dňa vykonáva aj popravy ukameňovaním, čo je podľa Parlamentu v rozpore s opčným protokolom Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.
 
 Medzi ďalšie krajiny, ktoré podľa uznesenia dodnes uplatňujú trest smrti, patrí Egypt, Malajzia, Sudán, Thajsko, KĽDR, Vietnam, Japonsko a USA, kde trest smrti existuje v 35 z 50 štátov, hoci 4 z nich neuskutočnili popravu od roku 1976.
 
 Európsky Parlament dnes prostredníctvom uznesenia, ktoré bolo prijaté pomerom hlasov 574 (za) / 25 (proti) / 39 (zdržalo sa) a na základe rezolúcie OSN vyzýva na všeobecné moratórium na popravy s cieľom dosiahnuť úplné zrušenie trestu smrti vo všetkých štátoch, ktoré ho dodnes uplatňujú.
 

Ochrana občanov EÚ v zahraničí

 Poslanci vyzvali Radu a Komisiu, aby v súvislosti so zriadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (European External Ection Service) poskytli usmernenia na komplexnú a účinnú politiku EÚ v oblasti trestu smrti a to v súvislosti s desiatkami potvrdených prípadov občanov EÚ, ktorým hrozí trest smrti v tretích krajinách. Tieto usmernenia by mali obsahovať silné a posilnené mechanizmy pokiaľ ide o systém identifikácie, poskytnutia právnej pomoci, právne zásahy EÚ a diplomatické zastúpenia.
 

Trest smrti v Európe

 Bielorusko zostáva podľa poslancov jedinou Európskou krajinou, ktorá v súčasnosti uplatňuje trest smrti. Parlament zároveň vyzval Kazachstan a Lotyšsko na zmenu súčasného právneho stavu, ktorý za výnimočných okolností umožňuje vykonanie trestu smrti.
 

Boj proti trestu smrti prioritou

 Európska únia je najväčším podporovateľom mimovládnych organizácií bojujúcich proti trestu smrti. Boj proti hrdelnému trestu predstavuje jednu z hlavných priorít pomoci poskytovanej prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Od roku 1994 takto Európska únia podporila viac ako 30 projektov na celom svete, na ktoré vynaložila viac ako 15 miliónov EUR.
- Ivana JANÍKOVÁ STAVROVSKÁ -
08.10.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet