ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Jubilejný 10. ročník Abilympiády sa skončil

Jubilejný 10. ročník Abilympiády sa skončil

Jubilejný 10. ročník Abilympiády sa skončil

Dokázať zdravému obyvateľstvu, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti bolo hlavným cieľom štvordňovej súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí - Abilympiády, ktorá sa do nedele 10. októbra konala v Bratislave. Svoje zručnosti na nej prezentovalo 140 talentovaným ľudí v 22 súťažných kategóriách.


„Najväčší záujem súťažiaci prejavili o počítačovú editáciu textu, košikárstvo, kaderníctvo, výroba šperku, modelovanie z hliny, vyšívanie krížikovým stehom, modelovanie z hliny, reportážnu fotografiu a ozdobovanie medovníkov,“ povedala koordinátorka Abilympiády Henrieta Horváthová zo Zväzu telesne postihnutej mládeže, ktorý bol hlavným organizátorom podujatia.

 „Tento ročník Abilympiády bol pre nás výnimočný tým, že sme sa s našimi dobrovoľníkmi zapojili do projektu 72 hodín bez kompromisu,“ podotkla Henrieta Horváthová. Viacerí súťažiaci podľa nej vnímajú Abilympiádu ako jediný spôsob prezentácie, získania nových priateľstiev a aj získania nových pracovných miest. „Keď sa pozriem na súťažiacich, akí odchádzali spokojní, som spokojná aj ja. Ľudia „súťažili“ v kamarátstve a snažili si jeden druhému pomôcť. Je dôležité, aby sme sa rešpektovali a pomáhali si,“ zhodnotila Henrieta Horváthová. Odmenou pre víťazov boli vecné ceny a možnosť ísť reprezentovať Slovensko na celosvetové finále Abilympiády v Južnej Kórei v roku 2011, informoval hovorca Abilympiády Martin Buzna.

V zahraničí aj u nás sa ako oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo Abilympics - v poslovenčenej podobe Abilympiáda, ktoré vzniklo zložením zo slov Olympics of Abilities, teda olympiáda schopností. Prvá Abilympiáda sa na Slovensku konala v decembri 1994. Pre Slovensko bol tiež dôležitý rok 1997, kedy sa na zasadnutí Internacional Abilympisc odhodlal Zväz telesne postihnutej mládeže kandidovať na uskutočnenie V. medzinárodnej Abilympiády. „Od roku 1995 sa slovenskí talentovaní zdravotne postihnutí ľudia zúčastňujú aj celosvetových Abilympiád, kde dosahujú vynikajúce úspechy. Za pätnásť rokov reprezentovali Slovensko na celosvetových olympiádach schopností v Japonsku, v Austrálii, v Českej Republike a v Indii, odkiaľ priniesli 11 medailí,“ uzavrel Martin Buzna.  

- Martin Buzna -
12.10.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet