ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > EP navrhuje plne platenú 20-týždňovú materskú dovolenku

EP navrhuje plne platenú 20-týždňovú materskú dovolenku

EP navrhuje plne platenú 20-týždňovú materskú dovolenku

EP je presvedčený, že minimálna doba materskej dovolenky by mala byť predĺžená zo 14 na 20 týždňov, počas ktorej majú mamičky v každej krajine EÚ dostávať plný plat, pri zachovaní flexibility pre štáty s uplatňovanou rodičovskou dovolenkou. Poslanci tiež žiadajú doplnenie zákonov o právo na platenú otcovskú dovolenku v trvaní minimálne 2 týždňov.


Opatrenia sa navrhujú v kontexte novelizácie legislatívy o zdraví a bezpečnosti tehotných pracovníčok, pričom EP o nich zatiaľ hlasoval v prvom čítaní.

 

 

 

Správa EP, vypracovaná poslankyňou  Edite Estrela (S&D, PT), bola prijatá pomerom hlasov 390:192:59 v rámci prvého čítania.

 

Väčšina europoslancov EP hlasovala za predĺženie minimálneho povinného trvania materskej dovolenky zo 14 na 20 týždňov (keďže v niektorých členských krajinách EÚ je materská dovolenka kratšia ako 20 týždňov).

 

Po celú dobu svojho trvania má byť podľa EP hradená v 100 % výške - t.j., ženy na materskej dovolenke by podľa poslancov mali dostávať 100% ich posledného platu pred začatím materskej dovolenky, alebo 100% ich priemerného mesačného platu pred materskou dovolenkou. (V návrhu z dielne Komisie sa síce hovorilo o plnom plate, no iba v súvislosti s prvými 6 týždňami. V zvyšnom čase síce EK tiež odporučila členským krajinám vyplácať ženám na materskej plný plat, no neudávala to ako záväzný princíp. Odporúčala len, aby vyplácaná suma nebola nižšia, než je miera dávok počas nemocenskej dovolenky).

 

Návrh EP je štedrejší než návrh z dielne Európskej komisie aj v dobe trvania materskej dovolenky, keďže EK žiada jej predĺženie len na 18 týždňov. Poslanci však prijali pozmeňujúce návrhy, v ktorých dodávajú, že v krajinách s uplatňovanou rodičovskou dovolenkou sa 4 týždne z nej (nasledujúce po materskej) môžu chápať ako materská dovolenka, platená vo výške minimálne 75 %.

 

Poslanci okrem toho podporili návrh Komisie, ktorý hovorí, že z celkového počtu týždňov materskej dovolenky by 6 týždňov malo byť stanovených ako "povinná časť" materskej dovolenky, ktorá sa musí vybrať po narodení dieťaťa a musí byť platená v plnej miere. Okrem toho majú mať pracovníčky nárok slobodne si zvoliť čas, kedy si vyberú "nepovinnú časť" materskej dovolenky, pred pôrodom alebo po ňom.

 

Všetky spomínané odporúčania majú zakotviť minimálnu úroveň týchto požiadaviek na úrovni EÚ, pričom krajiny so systémom štedrejším voči pracovníčkam na materskej dovolenke budú môcť svoje opatrenia uplatňovať aj naďalej.

 

Európska komisia prišla s návrhom novely súčasnej legislatívy (Smernica 92/85) v októbri 2008, v rámci "balíka o hľadaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich", založenom na Konvencii Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o ochrane tehotných žien z roku 2000.

 

Otcovská dovolenka

 

EP žiada členské krajiny EÚ, aby dali podobné práva aj otcom, prostredníctvom plne platenej otcovskej dovolenky v trvaní minimálne 2 týždňov, čerpaných počas materskej dovolenky matky dieťaťa. Niektorí poslanci s tým nesúhlasili, pričom argumentovali tým, že otcovská dovolenka nespadá pod schvaľovanú legislatívu týkajúcu sa "zdravia a bezpečnosti tehotných pracovníčok". 

 

Zamestnanecké práva žien

 

EP prijal tiež pozmeňujúce návrhy, ktoré zakazujú prepúšťanie tehotných žien zo zamestnania po dobu stanovenú od začiatku tehotenstva až po minimálne 6 mesiacov po skončení materskej dovolenky. Okrem toho poslanci dodávajú, že žena vracajúca sa do zamestnania po materskej dovolenke musí mať právo vrátiť sa na svoj post, alebo na "ekvivalentný post", teda na miesto s rovnakým platovým ohodnotením, rovnakou pracovnou kategóriou a rovnakými pracovnými povinnosťami, aké mala pred nástupom na materskú dovolenku.

 

Práca v noci

 

Parlament schválil pozmeňujúce návrhy, ktoré uvádzajú, že 10 týždňov pred termínom pôrodu nesmie byť tehotným pracovníčkam nariadená práca v nočnej zmene ani práca nadčas. To isté má podľa EP platiť počas celej doby tehotenstva v prípade zdravotných problémov matky alebo nenarodeného dieťaťa a počas celého obdobia po pôrode, keď matka dieťa ešte kojí.

- Zuzana REPKOVÁ -
21.10.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet