ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Lepší svet je aj v našich rukách

Lepší svet je aj v našich rukách

Lepší svet je aj v našich rukách

Fond GSK vyhlasuje Jesennú výzvu 2010, prostredníctvom ktorej chce udeliť finančné granty projektom, ktoré pomáhajú rúcať bariéry a zlepšujú život zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín. Každoročne sa tak snaží napĺňať svoj cieľ – pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a meniť svet k lepšiemu.


Po úspešnom uzavretí Jarnej výzvy pokračuje Fond GSK aj naďalej v udeľovaní grantov a vyhlasuje Jesennú výzvu 2010. V nej podporí celkovou sumou 20 000 € projekty, ktorých cieľom je pomôcť znevýhodneným skupinám začleniť sa plnohodnotne a dlhodobo do spoločnosti. Fond GSK založila spoločnosť GlaxoSmithKline Slovensko (GSK) v roku 2003 so zámerom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, podporovať znevýhodnené skupiny a pomôcť pri ich integrácii.

 

Spoločnosť GSK považuje za svoje poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Každý by mal dostať šancu na lepší život a volania o pomoc by nemali ostať nevypočuté. So žiadosťou o finančnú podporu sa môžu do Jesennej výzvy zapojiť všetky organizácie, ktoré chcú vďaka Fondu GSK uskutočniť pozitívne zmeny, rúcať bariéry okolo nás a majú prínos pre zlepšenie kvality života cieľových skupín. Nemalo by pritom ísť o jednorazovú materiálnu pomoc, keďže začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti a zmena postojov je dlhodobý proces. Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní žiadostí bude preto priamy dopad na integráciu zdravotne a sociálne znevýhodnených, ako aj dlhodobý charakter a kvalita projektov.

 

Granty sa rozdeľujú transparentne a žiadosti o podporu bude posudzovať nezávislá výberová komisia, ktorej členmi sú odborníci z oblasti zdravotníctva, neziskového sektora, médií a spoločnosti GlaxoSmithKline. Všetky charitatívne a filantropické aktivity spoločnosti GSK spája myšlienka „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“, preto chce Fond GSK vypočuť čo najviac volaní o pomoc a pomôcť pri riešení skutočných problémov tam, kde je to naozaj dôležité. O počte podporených projektov a výške grantu rozhodne výberová komisia na základe doručených žiadostí.

 

O podporu je možné zažiadať do 29.10.2010 na adrese: Fond GSK, Galvaniho 7/A,

 

821 04 Bratislava alebo mailom na SK_fondGSK@gsk.com

Formulár žiadosti a podrobné informácie nájdete na www.gsk.sk.
- Petra Jedličková -
22.10.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet