ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Trestu za dopravné priestupky v zahraničí sa vodiči už nevyhnú

Trestu za dopravné priestupky v zahraničí sa vodiči už nevyhnú

Trestu za dopravné priestupky v zahraničí sa vodiči už nevyhnú

Ministri dopravy EÚ sa na dnešnom zasadnutí v Bruseli dohodli, že vodiči budú trestaní za dopravné priestupky, ktorých sa dopustia v zahraničí, vrátane štyroch „veľkých smrtonosných priestupkov“ spôsobujúcich 75 % smrteľných nehôd na cestách: prekročenia povolenej rýchlosti, prejazdu cez svetelnú križovatku na červenú, nedodržania povinnosti použiť bezpečnostné pásy a vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.


Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za dopravu, povedal: „Pravdepodobnosť, že zahraničný vodič sa dopustí priestupku, je trikrát vyššia než v prípade domáceho vodiča. Veľa ľudí sa domnieva, že po prekročení hraníc sa pravidlá na nich už nevzťahujú.  Chcel by som im odkázať, že príslušné pravidlá sa vzťahujú aj na nich a teraz ich budeme uplatňovať."

 

Z číselných údajov EÚ vyplýva, že zahraniční vodiči tvoria 5 % účastníkov cestnej premávky, no na priestupkoch týkajúcich sa neprimeranej rýchlosti sa podieľajú asi 15 %. Väčšina z nich zostane nepotrestaná, pretože krajiny, v ktorých sa dopustili priestupku, nie sú schopné vodičov po ich návrate domov stíhať. 

 

Návrhy

 

Cieľ návrhu smernice o cezhraničnom presadzovaní práva v oblasti bezpečnosti cestnej premávky je napraviť túto situáciu. Ministri sa dohodli na znení, ktoré sa zameriava na dopravné priestupky s kľúčovým dosahom na bezpečnosť cestnej premávky, vrátane štyroch „veľkých smrtonosných priestupkov“, spôsobujúcich 75 % smrteľných nehôd na cestách:

 

1.      neprimeraná rýchlosť,

 

2.      nezastavenie vozidla na červenú, 

 

3.      nezapnuté bezpečnostné pásy,

 

4.      vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu

 

a takisto

 

5. vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok,

 

6. nepoužitie ochrannej prilby,

 

7. nezákonné použitie odstavného pruhu,

 

8. nezákonné použitie mobilného telefónu počas vedenia vozidla.

 

Ako to bude fungovať?

 

Tieto návrhy by umožňovali zistiť totožnosť vodičov z EÚ a následne ich postihnúť za priestupky, ktorých sa dopustili v inom členskom štáte, než je ten, v ktorom je ich vozidlo evidované. Z praktického hľadiska nové pravidlá umožnia vytvoriť sieť slúžiacu na výmenu elektronických údajov, pomocou ktorej si krajina, v ktorej sa vodič dopustí priestupku, bude môcť vymeniť potrebné údaje s krajinou, v ktorej bolo vozidlo zaevidované.  Po zistení mena a adresy vlastníka vozidla sa mu zašle úradné oznámenie  o priestupku. Vzor tohto oznámenia je ustanovený v navrhovanej smernici.

 

O ďalších krokoch po spáchaní dopravného priestupku rozhodne členský štát priestupku (čiže ten, v ktorom bol priestupok spáchaný).  Smernica neobsahuje harmonizáciu povahy priestupku ani postihov za tento priestupok. Pokiaľ teda ide o povahu priestupku i postihy, aj naďalej budú platiť vnútroštátne pravidlá vychádzajúce z vnútroštátnych právnych predpisov v danom členskom štáte priestupku.

 

Čo bude nasledovať?

 

Predtým, ako sa legislatívne návrhy stanú zákonom, musia ich schváliť poslanci EP hlasovaním v Európskom parlamente.  Členské štáty potom budú mať k dispozícii dvojročné obdobie na to, aby transponovali právne predpisy EÚ pred nadobudnutím ich účinnosti, ku ktorému možno dôjde už v roku 2013.

 

 

- Tomáš HALÁN -
02.12.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet