ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku 2005

Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku 2005

Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku 2005

Od 23.9. do 17.10. 2005 sa na Slovensku uskutočnia po 1.-krát v histórii Dni ekologického poľnohospodárstva. Do akcie sa zapoja ekofarmy, spracovatelia, obchody s biopotravinami, školy, občianske združenia, jednotlivci... Cieľom podujatia je predstaviť produkty ekologického poľnohospodárstva ako veľmi chutné, zdravé a bezpečné potraviny, ktoré boli prísne kontrolované v celom procese „od vidiel až po vidličku“ a informovať ľudí, kde sa dajú bioprodukty a biopotraviny získať. Mottom podujatia je: „Nájdi si svojho ekofarmára!“


Bežný spotrebiteľ mnohokrát nevie, čo znamená kvalita BIO. Preto prebiehajú vo viacerých krajinách EÚ podobné podujatia, napríklad v septembri 2005 „Mesiac biopotravín“ v Českej republike (www.mesicbiopotravin.cz). Organizátori počas týchto propagačno-osvetových dní predstavujú verejnosti logo, ktorým sa označujú biopotraviny a ponúkajú ochutnávky bioproduktov a biopotravín, aby ľudia sami „posúdili ten rozdiel“.

Okrem toho, že biopotraviny výborne chutia, ich konzumáciou môžu ľudia pomáhať chrániť životné prostredie, zvyšovať biologickú rozmanitosť a podporovať rozvoj vidieka. Ekologické poľnohospodárstvo – ako poľnohospodárstvo pre ľudí i prírodu - je jednou z priorít poľnohospodárskej politiky Európskej únie a Slovenska. Formálne je táto priorita zakotvená v Pláne rozvoja vidieka SR 2004 –2006 v opatrení č. 5 „Agroenvironment a životné podmienky zvierat“. Agroenvironmentálna podpora je snahou o integráciu agrárnej a environmentálnej politiky s cieľom ekologizácie hospodárenia v poľnohospodárskej krajine, ochrany základných zložiek životného prostredia, biologickej rozmanitosti, prírodného a kultúrneho dedičstva. Preto majú ekologickí poľnohospodári nárok na získanie nadštandardných dotácií.

Čo sa bude diať počas Dní ekologického poľnohospodárstva?

Svoje brány otvoria ekofarmy a oboznámia návštevníkom so spôsobom ekologického pestovania rastlín alebo chovu zvierat priamo na mieste. Predajne zdravej výživy usporiadajú ochutnávky, mimovládne organizácie a školy prednášky. Vo väčších slovenských mestách budú info-stánky a výstava o ekologickom poľnohospodárstve BIO-NEBIO. Na web stránke Dní ekologického poľnohospodárstva (http://www.biospotrebitel.sk/dni-ep/), v bio-obchodoch a info-stánku bude prebiehať hlasovanie „O najobľúbenejšiu slovenskú biopotravinu“.

Podujatie „Dni ekologického poľnohospodárstva“ je šanca, ako spotrebiteľov informovať o prednostiach ekologického poľnohospodárstva a jeho produktoch. Veríme, že informácie o podujatiach, kvalite biopotravín, možnostiach nákupu čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov v kvalite BIO na ekofarmách, tipy na recepty z biopotravín a články, rozhovory či reportáže na danú tému si nájdu miesto vo Vašom médiu.

Hlavným organizátorom podujatia je EKOTREND – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva (www.ecotrend.sk). Spoluorganizátormi sú Centrum environmentálnych aktivít (www.cea.sk), Agro-eko fórum (platforma 15 MVO na Slovensku, ktorá presadzuje zásady trvaloudržateľného poľnohospodárstva na politickej úrovni aj v praxi) a Priatelia Zeme (www.priateliazeme.sk). Podujatie je pripravované v spolupráci a pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR.
- Ekotrend -
23.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet