ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Rok kovového zajaca

Rok kovového zajaca

Rok kovového zajaca

Začal sa rok Zajaca.
Vraj bude príjemný, veľmi vítaný a potrebný po divokom roku Tigra. Mali by sme sa stiahnuť na tiché miestečko a oblizovať si rany, trocha si oddýchnuť po bojoch predchádzajúceho roka.


Všetko prežiari dobrý vkus a kultivovanosť, ľudia si uvedomia, že presviedčanie je lepšie ako násilie. Nadišiel príhodný čas, aby sa do popredia opäť dostala diplomacia, medzinárodné vzťahy a politika. Budeme konať diskrétne a bez väčších ťažkostí pristúpime na rozumné ústupky.
V tomto čase si treba dávať pozor, aby sme nepodľahli priveľkej nedočkavosti. Vplyv Zajaca je náchylný rozmaznávať tých, čo si príliš potrpia na pohodlie, a tým sa oslabuje ich výkonnosť a zmysel pre povinnosť.
Zákon a poriadok sa uvoľnia, na pravidlách a predpisoch sa prísne netrvá. Akoby sa nikomu veľmi nechcelo zaoberať týmito nepríjemnými realitami. Každý sa venuje zábave alebo zabáva iných, či jednoducho len vychutnáva pohodu. Scéna je tichá a pokojná, ba dosahuje takmer hranicu ospanlivosti. U každého sa prejaví tendencia odkladať nepríjemné povinnosti, dokiaľ sa len dá.
Peniaze môžete získať bez priveľkej námahy. V našom životnom štýle sa objaví malátnosť a pohodlnosť, lebo si dovolíme prepych, po ktorom sme dávno túžili. Bude to umiernený rok s nenáhlivým krokom. Opäť sa nám raz bude zdať, že môžeme byť bezstarostní a šťastní bez mnohých mrzutostí.

Práve začal rok kovového zajaca. Tento typ býva fyzicky i psychicky zdatnejší ako Zajaci patriaci k ostatným živlom. A nebýva ani taký naklonený kompromisom. Má neotrasiteľnú vieru vo svoje pozorovacie schopnosti a dedukcie a zväčša býva presvedčený, že on sám najlepšie pozná odpovede a riešenia svojich problémov. Obdivuhodne prijíma každú zodpovednosť a v práci prejavuje značnú iniciatívu.
V dôsledku spojenia kovu s jeho zvieracím znamením sa väčšmi upriamuje na svoje želania, úspechy a tvorivé zámery. Je prefíkanejší, ale svoju ambicióznosť starostlivo maskuje chladnou logikou a inteligenciou.
Ide o príkladného pôžitkára - vie, ako má žiť a plne vychutnáva všetky dary, ktoré život poskytuje. Môže byť ľahostajný k názorom iných, ale citovo i bytostne sa ho dotýka dobré umenie, hudba a iné podoby krásy. Vrodená sebaistota a súdny pohľad sú predpokladom aby sa stal vinikajúcim znalcom všetkých druhov výtvarného umenia. Ak má na to dostatok prostriedkov, môže sa vďaka vycibrenému vkusu stať vysoko odborným zberateľom. Nech sa rozhodne pre akékoľvek povolanie, čoskoro zaznamenáva úspechy, pretože je od prírody dôkladným a svedomitým pracovníkom.
Tento typ Zajaca, podobne ako všetky naozaj romantické duše, máva pesimistické nálady a práca sa mu darí len vtedy, keď má dostatočnú inšpiráciu. Je vášnivý v láske, hlbokomyseľný a predvídavý, do vnútornej svätyne svojho života vpustí iba zopár ľudí, pretože je v nej veľa tajných zákutí.

Facebook

- spracovala redakcia -
04.02.2011

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet