ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > 11. február - deň európskej tiesňovej linky 112

11. február - deň európskej tiesňovej linky 112

11. február - deň európskej tiesňovej linky 112

Tiesňová linka 112 síce funguje v celej EÚ, ľudia však o nej častokrát nevedia. Vo viacerých krajinách preto symbolicky 11. februára prebiehajú informačné kampane. Európsky parlament pripravuje iniciatívnu správu na zlepšenie dostupnosti tejto celoeurópskej služby.


11. február je Európskym dňom tiesňovej linky 112. Ale čo vlastne toto číslo znamená? Volanie na číslo 112 vám môže zachrániť život. Ide totiž o núdzovú linku pre celú  EÚ, ktorá spája zdravotníkov, hasičov aj políciu. Na číslo sa dá dovolať bezplatne z mobilu aj pevnej linky 24 hodín denne. Užitočné to môže byť najmä počas dovolenky či služobnej cesty.

Európsky parlament sa propagácii tiesňovej linky venuje už dlhšie. V roku 2007 poslanci schválili písomné vyhlásenie o tiesňovej linke a vo februári 2009 sa Parlament spoločne s Radou a Komisiou dohodli, že 11. február (11.2) bude vyhlásený za deň linky 112.

Zlepšenie dostupnosti

Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2009 však len štvrtina Európanov túto linku pozná. Na Slovensku vie o tiesňovej linke 55 % obyvateľov. Problémom pri jej používaní zostáva aj jazyková bariéra. Každý rok preto v Európe prebiehajú informačné kampane na jej propagáciu.

Smernica o telekomunikáciách, ktorú Parlament schválil v roku 2009, rozšírila používanie tohto čísla a zlepšuje jeho dostupnosť.  V súčasnosti sa pripravuje iniciatívna správa Parlamentu o používaní tiesňovej linky 112. Práve včera, 10. februára,  poslanci vo Výbore pre vnútorný trh diskutovali práve o tejto problematike. Autorka správy, grécka poslankyňa Sylvana Rapti, (S&D) prehodnotí súčasný stav a pozrie sa aj na financovanie, preberania volaní na linku, či dostupnosť služby v jazyku volajúceho. Cieľom je tiež zlepšenie služieb pre ľudí s postihnutím či osamelých ľudí.

 

Tiesňová linka 112 - pozrite si reportáž na EuroparlTV

http://europarltv.europa.eu/sk/player.aspx?pid=88a6d39a-e632-47b9-b61d-9e860129ad9e

 

Rozhodnutie o zavedení jednotnej európskej linky tiesňového volania v EN

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991D0396:EN:HTML

 

Smernica EP a Rady 2002/22/EHS o univerzálnej službe:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:29:32002L0022:SK:PDF

 

Tiesňová linka na Facebooku:

http://en-gb.facebook.com/pages/112-The-European-emergency-number/43130261557?v=wall

 

Eurobarometer o linke 112 v EN

http://www.112foundation.eu/ressource/static/files/FlashEurobarometer262_TheEuropeanEmergencyNumber112.pdf

 

Deň tiesňovej linky:

http://www.112foundation.eu/view/en/vertical/the_112_events/european_112_day.html

 

http://www.112foundation.eu/view/en/index.html

 

 

- -
11.02.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet