ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Cenzúra v STV?

Cenzúra v STV?

Cenzúra v STV?

Pri príležitosti 60. výročia protižidovského pogromu v Topoľčanoch mala Slovenská televízia odvysielať dokument Miluj blížneho svojho, ktorý hovorí o tejto tragickej udalosti. Napriek júlovému odporúčaniu Rady STV, sa dnes film nevysielal.


Podľa slov intendanta STV 2 J. Kernera film odvysielajú na jar pri príležitosti výročia prvých deportácií židovského obyvateľstva. Člen manažmentu STV B. Záhradník sa vyjadril, že odporúčanie Rady STV, nie je záväzné pre programové rozhodovanie dramaturgie a vnímajú ho ako odporúčanie.

Režisér dokumentu Dušan Hudec povedal „tí hore sa nedokážu vyrovnať s faktom, že film poukazuje na morálne a ľudské zlyhanie katolíckej cirkvi a mnohých jej veriacich nielen počas klérofašistického slovenského štátu ale aj po vojne“.

Generálny riaditeľ STV R. Rybníček podmienil minuloročnú priemeru dokumentu vysvetľujúcou diskusnou reláciou Pod lampou – špeciál. Uznesením Rady STV pre jesenné odvysielanie mal byť dokument tentoraz odvysielaný bez tejto relácie. Podľa spomínaného riaditeľa je film nedokončený a diskusná relácia mala dokument „dovysvetľovať“.

Licenčná rada sa zaoberala aj problémom sťažnosti štyroch cirkevných organizácií na odvysielanie filmu. Výsledok bol, že ju označila za neopodstatnenú. STV oficiálne prekážali protižidovské výroky jedného z oslovených ľudí z Topoľčian. Odmietanie filmu však súviselo hlavne so spájaním symbolov katolíckej cirkvi s obrazmi násilia na Židoch.

V roku 2004 získal režisér Dušan Hudec cenu Igric v kategórii dokumentárnej tvorby „za hlboký ponor do histórie a pamäti národa a za statočnosť pri obhajobe svojho autorského posolstva“. Film Miluj blížneho svojho bol s úspechom prezentovaný na viacerých zahraničných festivaloch.

- zdroj SME -
24.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet