ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Vykorisťovanie slovenských robotníkov v lesníctve v Českej republike

Vykorisťovanie slovenských robotníkov v lesníctve v Českej republike

 Vykorisťovanie slovenských robotníkov v lesníctve v Českej republike

České firmy podnikajúce v lesníctve, ktoré sú podozrivé z opakovaného podvodného konania voči pracovníkom zo Slovenska, pokračujú v nábore ďalších pracovníkov.


Firmy Affumicata a Wood Servis Praha ponúkali v rokoch 2009 a 2010 platy približne od 400 do 700 eur za vysadzovanie stromčekov a iné práce v lese, sľúbené odmeny však robotníkom nevyplatili. Podľa dostupných informácií tieto firmy opäť získali zákazky na práce v lesníctve v sezóne 2011. „Bude to pokračovať, akurát možno len pod iným názvom firmy,“ obáva sa pán Marek z okresu Humenné, ktorý v minulom roku nedostal zaplatené za tri z piatich mesiacov práce v Krkonošskom národnom parku.

 

 

 

Spomenuté firmy dlhujú platy niekoľkým stovkám pracovníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Vietnamu a Rumunska. Za firmy okrem iných vystupovali páni Jindřich Martinák a David Mrkos. Niektorí lesní robotníci dostávali len malé zálohy, z ktorých sa nedalo kúpiť dosť jedla. Pracovníci zastavovali prácu, aby sa domohli vyplatenia dlžných peňazí. Stretávali sa s vyhrážaním v prípade, keby čokoľvek oznámili na polícii alebo médiám. „Podobné správanie možno označiť za pracovné vykorisťovanie. Ak dochádzalo k násiliu, podvodom alebo vyhrážaniu, mohlo ísť o obchodovanie s ľuďmi,“ komentuje prípad Petra Kutálková z organizácie La Strada.

 

 

 

Slovenskí, rumunskí a ďalší pracovníci, ktorí boli v roku 2010 alebo 2009 podvedení, sa môžu obrátiť na pražských právnikov, ktorí spolupracujú s nevládnymi organizáciami poskytujúcimi služby cudzincom. „Usilujeme sa o získanie aspoň časti nevyplatených platov a o potrestanie hlavných organizátorov týchto veľkých podvodov,“ povedal advokát Matouš Jíra. Prebrať podozrivé ponuky práce v lesníctve v Česku a získať kontakt na advokátsku kanceláriu je možné prostredníctvom e-mailu stromkari@centrum.cz alebo na INFO a SOS linke organizácie La Strada. Volať z celej Českej republiky možno zdarma v stredu od 12:00 do 20:00 na číslo 800 077 777. V ostatných dňoch je možné volať na 00 420 222 71 71 71.

 


 

Iniciatíva Za práva pracovných migrantov a migrantiek plánuje v Prahe na koniec marca niekoľko verejných akcií na podporu pracovníkov uvedených firiem, ktorí nedostali zaplatené za svoju prácu v lese. „Týždeň za stromčekárov“ vyvrcholí pochodom od Ministerstva poľnohospodárstva k Ministerstvu vnútra v nedeľu 27. marca o 15. hodine.

 

 

Viac o prípade – v článku „Obchodníci mezi stromy“, ktorý vyšiel v januárovom čísle časopisu Nový prostor (strana 8 – 11): http://novyprostor.cz/pdf/367.pdf či zde http://novyprostor.cz/clanky/367/obchodnici-mezi-stromy.html
- Marek Canek -
24.02.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet