ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Slováci vedú rebríček eurooptimistov a veria v silu eura

Slováci vedú rebríček eurooptimistov a veria v silu eura

Slováci vedú rebríček eurooptimistov a veria v silu eura

Podľa jesenného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer 2010, prieskumu, ktorý EÚ organizuje každého pol roka, sa 86 % Slovákov (77% EÚ-27) domnieva, že v boji proti hospodárskej kríze by bola účinná silnejšia koordinácia hospodárskej a finančnej politiky medzi členskými štátmi EÚ.


Silnejší dohľad EÚ nad činnosťami najdôležitejších medzinárodných finančných skupín podporuje 89 % Slovákov. Medzi hlavné oblasti, ktoré sú pre Slovákov zdrojom obáv, patria rastúce ceny (51%), systém zdravotnej starostlivosti (22%) a súčasná hospodárska situácia (21%). Nezamestnanosť ako svoj osobný problém vníma 14% obyvateľov Slovenska.

 

„Najnovší celoeurópsky prieskum verejnej mienky potvrdil dlhodobý trend vysokej dôvery Slovákov k Európskej únii a jej inštitúciám. V kritériu dôvery k EÚ sme sa dokonca stali európskym lídrom,“ vyjadrila sa vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková - Matisová. Na Slovensku Európskej únii dôveruje až 71% občanov, čo je 28% nad priemerom v EÚ. Vysoká miera dôvery k EÚ korešponduje s mierou dôvery voči európskym inštitúciám – občania Slovenska najviac veria Európskemu parlamentu (76%), pričom poradie na ďalších miestach je vyrovnané – ECB dôveruje 68% občanov, Rade EÚ 67% občanov a Európskej komisii dôveruje 66% občanov Slovenska. Ako na Slovensku, tak aj v európskom priemere prevažuje nedôvera nad dôverou domácim inštitúciám. Národnej rade Slovenskej republiky nedôveruje 59% občanov Slovenska, vláde Slovenskej republiky dôveruje 36% obyvateľstva. Najväčšiu nedôveru majú slovenskí občania voči súdnemu a právnemu systému, ktorému nedôveruje 65% občanov.   

 

Väčšina občanov na Slovensku (62%) si Európsku úniu spája s eurom a so slobodou cestovať, študovať a pracovať kdekoľvek v EÚ. Hodnoty reprezentujúce Úniu sú podľa občanov Slovenska demokracia (51%), mier (37%), ľudské práva (38%), solidarita a podpora druhých (31%). Mier (44%) a ľudské práva (42%) sú tiež najdôležitejšími osobnými hodnotami Slovákov. Na ďalších miestach sa v hodnotovom rebríčku Slovákov umiestnili rešpektovanie ľudského života (39%), demokracia (29%) a právny štát (26%). 

 

V roku 2010 sa stupňovala koordinácia a spolupráca členských štátov, ktorej účelom bola eliminácia dopadov európskej dlhovej krízy a obnovenie dôvery v spoločnú menu. Občania Slovenska citlivo vnímajú zložitosť hospodárskej situácie a vyjadrujú podporu posilnenia koordinácie hospodárskych politík medzi všetkými členskými štátmi EÚ. Zároveň však požadujú prísnejší dohľad Európskej únie vždy, keď sú verejné financie použité na záchranu bánk a finančných inštitúcií,“ uviedla Andrea Elscheková - Matisová. Podľa slovenských občanov by sa európske inštitúcie mali v nasledujúcich rokoch sústrediť na hospodársku a menovú politiku (45%), sociálne otázky (44%), boj proti zločinu (41%) a zdravotnú politiku (38%). V porovnaní s ostatnými Európanmi, kladú občania Slovenska podstatne väčší dôraz na sociálne otázky (až 21% nad priemerom v EÚ-27) a na solidaritu s regiónmi (27% v SR, 12% v EÚ-27).  Napriek prevládajúcemu pesimizmu ohľadom ekonomického vývoja Slováci veria v naplnenie cieľov hospodárskej stratégie Európa 2020. Väčšinu cieľov, ktoré chce EÚ dosiahnuť do roku 2020 považuje väčšina Slovákov za primerané. Európsku ekonomiku by podľa Slovákov mohli oživiť najmä zlepšenie vzdelávania (44%), zníženie zadlženosti (34%), efektívnejšie využívanie energií (34%) a investície do dopravy (31%).

 

„Napriek problémom, ktorými v roku 2010 prechádzala eurozóna je potešujúce, že Slováci aj naďalej prechovávajú vysokú dôveru k euru,“ doplnila Andrea Elscheková - Matisová. Pokiaľ ide o budúci vývoj v EÚ, drvivá väčšina Slovákov (89%) je za to, aby v rámci EÚ fungovala európska hospodárska a menová únia s jednotnou menou – eurom. Až 68% obyvateľov Slovenska súhlasí s názorom, že euro zmiernilo negatívny dosah  ekonomickej krízy. Občania Slovensku zastávajú prointegračné postoje aj k iným oblastiam európskej politiky. K spoločnej zahraničnej politike sa hlási 87% občanov a spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku podporuje až 92% Slovákov. Slováci naopak nie sú ochotní preniesť na európsku úroveň dve oblasti – dane a dôchodky (62% resp. 55% občanov Slovenska si myslí, že rozhodnutia v tejto oblasti by mali byť prijímané národnou vládou).

 

V porovnaní so zvyškom EÚ majú obyvatelia Slovenska nadpriemerne pozitívny postoj k ďalšiemu rozširovaniu EÚ, ktoré podporuje až 68% populácie. Na druhej strane sú občania selektívni pokiaľ ide okruh štátov, ktorých vstup do EÚ si želajú. Najväčšiu podporu má tradične členstvo ekonomicky vyspelých krajín, ako Švajčiarsko (90%) a Nórsko (85%). Treťou krajinou, ktorú by Slováci najradšej videli v EÚ je Chorvátsko s 78 percentnou podporou. Nadpolovičnú podporu členstva má aj Island (67%), Čierna Hora (52%) a Ukrajina (51%). Najnižšiu podporu členstva v EÚ majú na Slovensku Albánsko (24%), Kosovo (28%) a Turecko (33%).

 

Kontext

 

Prieskum verejnej mienky Eurobarometer sa uskutočňuje dvakrát ročne zvyčajne na jar a na jeseň a týka sa širokého spektra otázok súvisiacich s európskou integráciou v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Prieskum sa na Slovensku uskutočnil v termíne od 12. novembra  do 28. novembra 2010 na reprezentatívnej vzorke 1031 respondentov. Ide celkovo o 13. prieskum od vstupu SR do EÚ.

 

 

 

Ďalšie informácie 

 

Národná správa Eurobarometer 74 je k dispozícii na internetovej stránke:

 

http://ec.europa.eu/slovensko/news/narodna_sprava_eurobarometra74_sk.htm

 

 

- Andrej Králik -
01.03.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet