ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Prvý útulok v okrese

Prvý útulok v okrese

Prvý útulok v okrese

Sobotu 24. 9. 2005 sa uskutočnilo stretnutie o. z. Genius loci a r. c. Slobody zvierat na pozemku budúceho útulku Nádej. Týmto dvom novomestským organizáciám sa podarilo získať finančné prostriedky z KontoOrange vo výške 70 000,- Sk. Cez víkend teda tvorili stratégiu výstavby na nasledujúce mesiace. Dĺžka projektu je od októbra 2005 do mája 2006.


Nezisková organizácia Konto Orange vytvorila grantový program „Šanca pre váš región“. Tento program podporuje konkrétne aktivity občanov a organizácií, ktoré majú ambíciu zvýšiť kvalitu života ľudí v jednotlivých regiónoch Slovenska. Základnou podmienkou programu bolo, aby predložený projekt mal verejnoprospešný charakter, odzrkadľoval potreby regiónu a bol realizovaný pomocou dobrovoľníckej práce.

Konto Orange teda poskytlo prostriedky na materiál s tým, že občania ho sami použijú na budovanie tohto zariadenia. Preto budete srdečne pozývaní na jesenné i jarné brigády. Tá prvá sa uskutoční 1. 10. 2005.

70 000,- Sk postačí na vybudovanie siedmych kotercov. Sloboda zvierat sa teraz snaží získať 50 000,- od SPP. Znamenalo by to, že v máji 2005 môže byť prvý útulok v okrese Nové Mesto nad Váhom otvorený s 13-timi kotercami.

- redakcia -
28.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet