ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Najväčší Mesiac za posledných 17 rokov

Najväčší Mesiac za posledných 17 rokov

Najväčší Mesiac za posledných 17 rokov

Už dnes, v sobotu 19. marca, môžeme pozorovať unikátne vesmírne predstavenie. V noci na na nás bude totiž svietiť mimoriadne veľký Mesiac. Mesiac v splne bude tak blízko k Zemi, že sa ho budete chcieť dotknúť rukou.


Tak veľký a jasný spln bolo možné naposledy pozorovali v marci 1993. Splny sa líšia veľkosťou, čo je spôsobené oválnym tvarom obežnej dráhy Mesiaca, ktorá je elipsou. Vďaka tomu vidíme raz Mesiac v tzv. perigeu, čo znamená, že sa nachádza asi 50 000 km bližšie k Zemi alebo pozorujeme Mesiac v opačnom bode, vzdialenejšom  apogeu. Mesiac nachádzajúci sa v perigeu je o 14 % väčší a o 30 % jasnejší v porovnaní s tým, keď sa objaví v apogeu. 
S Mesiacom v perigeu je spojený zvýšený príliv, avšak podľa NOAA (Národný úrad pre oceány a atmosféru), nie je dôvod na obavy. Ako uvádzajú odborné zdroje účinok prílivu zosilnie natoľko, že stúpne asi o 15 centimetrov ako býva obvyklé.
Keďže na oblohe nie sú záchytné body ani telesá, s ktorými by sa dal Mesiac porovnávať, nemusí byť pre laika jednoduché spoznať rozdiel v optickej veľkosti oproti ostatným splnom. Najlepšie bude preto pozorovať Mesiac tesne nad horizontom, kedy dojem z jeho majestátnosti ešte posilní kulisa stromov či iných objektov na Zemi.
Ak sa v čase medzi 17.45 h a 18.15 h budete pozerať na nebo, nemali by ste mesačné divadlo prehliadnuť, všetko však bude závisieť na počasí.

- -- -
19.03.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet