ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Väčšina Európanov chce cestovať ekologicky

Väčšina Európanov chce cestovať ekologicky

Z aktuálnej štúdie vyplýva, že väčšina Európanov je v záujme zníženia škodlivých emisií ochotná pristúpiť na kompromis, pokiaľ ide o cenu a vybavenie vlastného automobilu. Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie, dve tretiny používateľov motorového vozidla napríklad uviedli, že v záujme zníženia emisií by boli ochotní ustúpiť, pokiaľ ide o rýchlosť vozidla.


Okrem toho väčšina motoristov (53 %) súhlasila s nahradením súčasných systémov výberu poplatkov za automobily novým systémom spoplatňovania, ktorý by vychádzal z reálneho používania vozidla. Kým väčšina používateľov dáva z praktických dôvodov prednosť cestovaniu autom, takmer tri štvrtiny občanov EÚ (71 %) uviedlo, že by uvažovalo o častejšom využívaní verejnej dopravy, ak by existovala možnosť kúpiť si jednotný lístok na všetky typy dopravy.

 

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Tieto výsledky sú pre EÚ povzbudením v jej snahe o udržateľnejšiu dopravu. Ľudia očividne chápu, že nejde o maličkosť, a sú ochotní prispieť k znižovaniu vplyvu na životné prostredie. Inteligentné iniciatívy, ako systémy „pay-as-you-drive“ (plať podľa toho, koľko jazdíš) a jednotný lístok na všetky možné typy verejnej dopravy, využívajú najnovšie technológie a umožňujú ľuďom informovane sa rozhodnúť, ako budú cestovať.“

 

Kompromisy potrebné v záujme ekologickejšej automobilovej dopravy

 

Väčšina opýtaných používateľov motorového vozidla (66 %) uviedla, že v záujme zníženia emisií by boli s veľkou pravdepodobnosťou ochotní ustúpiť v otázke veľkosti vozidla, kým 62 % uviedlo to isté o dojazde vozidla (vzdialenosť, ktorú auto dokáže prejsť, kým treba doplniť palivo alebo nabiť batérie). Viac ako polovica respondentov (60 %) by okrem toho bola ochotná za svoje auto zaplatiť vyššiu sumu, keby tým prispeli k zníženiu emisií.

 

Podpora systémov spoplatňovania založených na reálnom používaní vozidla

 

Polovica oslovených občanov EÚ uviedla, že by súhlasili s nahradením súčasných systémov výberu poplatkov za automobil novými systémami spoplatňovania, ktoré by vychádzali z reálneho používania vozidla. Ešte väčšiu podporu vyjadrili týmto systémom vodiči – s nahradením súčasných poplatkov za automobil súhlasilo až 53 %.

 

Dôvody uprednostňovania auta

 

Veľká väčšina (71 %) používateľov motorového vozidla mala pocit, že verejná doprava nie je taká pohodlná ako cestovanie autom. Podobný počet (72 %) motoristov uviedol, že v používaní verejnej dopravy im bráni nedostatok spojení (49 % zdôraznilo, že ide o „veľmi dôležitý faktor“). Pre 64 % používateľov motorového vozidla predstavuje závažnú prekážku nízka frekvencia spojov, kým 54 % poukázalo na nespoľahlivosť verejnej dopravy.

 

Ako motivovať motoristov ku kombinovaniu rôznych druhov dopravy

 

Ľuďom, ktorí denne cestujú autom, bola položená otázka, za akých podmienok by boli ochotní používať aj iné druhy dopravy. Približne dve tretiny opýtaných (65 %) uviedli, že by prehodnotili svoj prístup v prípade zjednodušenia prestupov z jedného druhu dopravy na iný, 52 % uviedlo, že by sa dali presvedčiť kvalitnejšími (online) informáciami o cestovných poriadkoch, 47 % si želalo atraktívnejšie terminály a 38 % by uvítalo možnosť kúpy cestovných lístkov online.

 

Veľký záujem o jednotný cestovný lístok na všetky druhy dopravy

 

Takmer tri štvrtiny občanov EÚ (71 %) uviedli, že by zvážili častejšie využívanie verejnej dopravy, ak by existovala možnosť kúpiť si jednotný lístok na všetky druhy verejnej dopravy. Takémuto kroku vyjadrili podporu aj motoristi (66 %).

 

V rámci prieskumu bolo na žiadosť Generálneho riaditeľstva EK pre mobilitu a dopravu oslovených 25 570 respondentov z 27 členských štátov.

 

 

- Andrej Králik -
25.03.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet