ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2004 > > Čo bude s vojenským kupaliskom?

Čo bude s vojenským kupaliskom?

Čo bude s vojenským kupaliskom?

Ako poslanca sa ma často ľudia pýtajú: \"Čo sa deje s vojenským kupaliskom?\", alebo \"Prečo je miesto kupaliska smetisko?\" Tak som sa rozhodol, že vám všetkým odpoviem naraz.


Dnes je z vojenského kupaliska skutočne smetisko. Pozemok chátra, stavby sú zbúrané a po komplexe zostali len zvyšky múrov. "Skoro ako keby som popisoval zrúcaninu hradu." Pred pár mesiacmi spadol strom na Bzinskú ulicu a zbúral kus dovtedy celkom zachovalého múru. Jednoducho všetko chradne, takže čo sa deje?

Ministerstvo obrany sa v roku 1999 rozhodlo kúpalisko predať. Vypísalo konkurz, do ktorého sa dlho nikto nehlásil. V roku 2000 kúpil objekt Ing. Lubomír Brázdil s tým, že by na ňom mohol výstavať niekoľko rodinných domov. Vtedy ešte netušil, že by mu v tom mohol brániť územný plán mesta.

Ten totiž hovoril o tejto parcele ako o "športovo-rekreačnej zóne" a jeho prípadnú zmenu by museli schváliť novomestskí poslanci väčšinou hlasov na svojom rokovaní , čo sa však ale dodnes nestalo. Návrh zmeny územného plánu bol predložený na schválenie orgánom mestskej samosprávy (komisiám, mestskej rade i v zastupiteľstvu) už niekoľkokrát. Vždy bezúspešne. V čom je problém? Na celú vec sú totiž dva opačné názory.

Majiteľ tvrdí, že pozemok kúpil údajne len na výstavbu rodinných domov ( dokladuje aj kúpnou zmluvou). Taktiež podľa majiteľovho prieskumu trhu sa v danej lokalite nedá postaviť komerčne úspešné športovisko. Pravdepodobne by každý rok vytváralo stratu, takže takúto činnosť môže prevádzkovať len mesto, alebo organizácia schopná dotovania prevádzky.

Vedenie mesta však trvá na postavení športoviska, aj keď zmenou územného plánu by sa mohla okamžite začať výstavba na tejto čoraz viac zdevastovanej parcele. Faktom zostáva, že väčšina poslancov mestského zastupiteľstva si stále nemyslí, že je to najlepšie riešenie. A tak v roku 2002 celá vec skončila na súde. Lenže ako to už na Slovensku chodí, výsledok je zatiaľ neznámy.

Reakcia k článku : Vážená redakcia, často chodím na stránky Nového Mesta nad Váhom, a teda aj na vaše. Zaujal ma článok, ako ďalej s kúpaliskom - čo s ním? Nazdávam sa, že táto parcela je vzácna z niekoľkých hľadísk. Je to hranica mesta smerom do hôr, ktoré tej časti ponúkajú veľa možností. Kasárne zrejme budú aj naďalej slúžiť niektorému z účelov profesionálnej prípravy (dokonca medzinárodnej). Okolitá zástavba je pokojným miestom. Niet teda inej cesty, ako zvoliť kompromis: Postaviť spoločne - mesto a súkromný kapitál, športovo-rekreačno-kultúrno-spoločenský areál, v ktorom by mohlo byť aj čerpadlo PHM, reštaurácia, klubové kino s viacúčelovou halou na komornejšie ladené programy. Okolie je charakterizované predovšetkým nízkou zástavbou Novomešťanov, takže posedenie /v lete i zime/ môže byť vítané. Nové Mesto nad Váhom značne omladlo, a tak pre mladých by v tom centre mohol byť tenisový kurt, volejbalové ihrisko, ihrisko na petangue. Pasanti, ktorých je v najmä v letom čase dosť a dosť, by určite využili zastávku pred cestou na Moravu, resp. v opačnom smere. Želám mestu, aby to "smetisko" čo najrýchlejšie zmizlo a aj táto časť mesta podala svedectvo o tom, že Nové Mesto nad Váhom je opäť pekným miestom pre život, prácu i oddych. S pozdravom Ivan Fábry
- Tomáš Šarman - poslanec MsZ -
02.04.2004

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet