ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2011 > > Európske solárne dni na Slovensku boli už prvý rok úspešné

Európske solárne dni na Slovensku boli už prvý rok úspešné

Európske solárne dni na Slovensku boli už prvý rok úspešné

Slovensko sa tento rok pridalo k unikátnemu projektu Európskych solárnych dní prvýkrát a hneď úspešne. Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie ako hlavný koordinátor a organizátori jednotlivých podujatí mali dva týždne na zvýšenie povedomia o tom ako môže solárna energia prispieť k energetickej nezávislosti a bezpečnosti Európy.


Cieľom organizátorov bolo priblížiť pozitíva solárnej energie na výrobu elektrickej energie a tepla čo najväčšiemu počtu záujemcov a zároveň vyvolať potrebnú diskusiu.

Počas 1. – 15. mája sa v rôznych dňoch uskutočnilo viac ako 50 akcií na podporu solárnej energie, ktorých sa zúčastnilo viac ako 7000 ľudí po celom Slovensku. Školy, škôlky, neziskové organizácie, firmy, fyzické osoby sa v  24 mestách a obciach zapojili zaujímavými podujatiami, ktoré sa rôznili svojou veľkosťou i charakterom (od veľkej prezentácie elektromobilov a informačnej kampane na Kamennom námestí v Bratislave, cez dni otvorených dverí vo firmách, či športové dni spojené s prezentáciou solárnej energie až po exkurzie solárnych systémov, diskusií s mestskými poslancami, obecné výstavy,  študentské konferencie, školské diskusie a prezentácie, či divadlo o obnoviteľných energiách pre škôlkárov).  Prvý rok sa aktívne zapojili najmä školy, ktoré boli oslovené cez samosprávne kraje. Viaceré školy zorganizovali podujatia v spolupráci s firmam, ktoré pre ne v ich regióne pripravili informačné semináre, či exkurzie.

Všetky spomínané akcie významne prispeli k zvyšovaniu informovanosti o výrobe elektriny a tepla zo slnka.

Organizátori solárnych dní zároveň vyjadrili presvedčenie, že ďalší ročník solárnych dní na Slovensku bude ešte väčší a úspešnejší. Dovidenia počas dvoch týždňov plných slnka v roku 2012!

- Martina Kolesárová -
20.05.2011

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet